Παρακολούθηση
Athanasios (Akis) Theofilatos
Athanasios (Akis) Theofilatos
Assistant Professor, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of the effect of traffic and weather characteristics on road safety
A Theofilatos, G Yannis
Accident Analysis & Prevention 72, 244-256, 2014
4382014
Pedestrian gap acceptance for mid-block street crossing
G Yannis, E Papadimitriou, A Theofilatos
Transportation planning and technology 36 (5), 450-462, 2013
2612013
Incorporating real-time traffic and weather data to explore road accident likelihood and severity in urban arterials
A Theofilatos
Journal of safety research 61, 9-21, 2017
1812017
Comparing machine learning and deep learning methods for real-time crash prediction
A Theofilatos, C Chen, C Antoniou
Transportation research record 2673 (8), 169-178, 2019
1182019
Factors Affecting Accident Severity Inside and Outside Urban Areas in Greece
A Theofilatos, DJ Graham, G Yannis
Traffic Injury Prevention 13 (5), 458-467, 2012
1122012
Patterns of pedestrian attitudes, perceptions and behaviour in Europe
E Papadimitriou, A Theofilatos, G Yannis
Safety science 53, 114-122, 2013
1062013
Review and ranking of crash risk factors related to the road infrastructure
E Papadimitriou, A Filtness, A Theofilatos, A Ziakopoulos, C Quigley, ...
Accident Analysis & Prevention 125, 85-97, 2019
972019
Predicting road accidents: a rare-events modeling approach
A Theofilatos, G Yannis, P Kopelias, F Papadimitriou
Transportation research procedia 14, 3399-3405, 2016
672016
Crash cost estimates for European countries, deliverable 3.2 of the H2020 project SafetyCube
W Wijnen, W Weijermars, W Van den Berghe, A Schoeters, R Bauer, ...
Loughborough University, 2017
572017
Impact of real-time traffic characteristics on crash occurrence: Preliminary results of the case of rare events
A Theofilatos, G Yannis, P Kopelias, F Papadimitriou
Accident Analysis & Prevention 130, 151-159, 2019
482019
Meta-analysis of the effect of road work zones on crash occurrence
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis, ...
Accident Analysis & Prevention 108, 1-8, 2017
472017
Investigation on occupant injury severity in rear-end crashes involving trucks as the front vehicle in Beijing area, China
Q Yuan, M Lu, A Theofilatos, YB Li
Chinese journal of traumatology 20 (1), 20-26, 2017
462017
A review of powered-two-wheeler behaviour and safety
A Theofilatos, G Yannis
International journal of injury control and safety promotion 22 (4), 284-307, 2015
422015
A meta-analysis of the impacts of operating in-vehicle information systems on road safety
A Ziakopoulos, A Theofilatos, E Papadimitriou, G Yannis
IATSS research 43 (3), 185-194, 2019
382019
Prediction of rear-end conflict frequency using multiple-location traffic parameters
C Katrakazas, A Theofilatos, MA Islam, E Papadimitriou, L Dimitriou, ...
Accident Analysis & Prevention 152, 106007, 2021
372021
Meta-analysis of crash-risk factors in freeway entrance and exit areas
E Papadimitriou, A Theofilatos
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 143 (10), 04017050, 2017
362017
What factors impact injury severity of vehicle to electric bike crashes in China?
Q Yuan, H Yang, J Huang, S Kou, Y Li, A Theofilatos
Advances in Mechanical Engineering 9 (8), 1687814017700546, 2017
362017
To cross or not to cross? Review and meta-analysis of pedestrian gap acceptance decisions at midblock street crossings
A Theofilatos, A Ziakopoulos, O Oviedo-Trespalacios, A Timmis
Journal of Transport & Health 22, 101108, 2021
342021
How many crashes are caused by driver interaction with passengers? A meta-analysis approach
A Theofilatos, A Ziakopoulos, E Papadimitriou, G Yannis
Journal of safety research 65, 11-20, 2018
312018
Investigation of accidents involving powered two wheelers and bicycles–A European in-depth study
L Brown, A Morris, P Thomas, K Ekambaram, D Margaritis, R Davidse, ...
Journal of safety research 76, 135-145, 2021
302021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20