Παρακολούθηση
Gregory Murad Reis, Ph.D.
Gregory Murad Reis, Ph.D.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modelagem Fuzzy aplicada na avaliação do desempenho de frangos de corte
L Schiassi, T Yanagi Júnior, GM Reis, LHP Abreu, AT Campos, JO Castro
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 19, 140-146, 2015
342015
A data-driven deployment approach for persistent monitoring in aquatic environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
2018 second IEEE international conference on robotic computing (IRC), 147-154, 2018
282018
Augmented terrain-based navigation to enable persistent autonomy for underwater vehicles
GM Reis, M Fitzpatrick, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 292-298, 2017
152017
Increasing persistent navigation capabilities for underwater vehicles with augmented terrain-based navigation
GM Reis, M Fitzpatrick, J Anderson, J Kelly, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-8, 2017
102017
Long-term autonomy for AUVs operating under uncertainties in dynamic marine environments
AAR Newaz, T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (4), 6313-6320, 2021
82021
An underactuated vehicle localization method in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-8, 2018
82018
Behavior of chicks subjected to thermal challenge
PFP Ferraz, T Yanagi Junior, TAC Alvarenga, GM Reis, AT Campos
Engenharia Agrícola 34, 1039-1049, 2014
72014
A data-driven deployment and planning approach for underactuated vehicles in marine environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
IEEE Journal of Oceanic Engineering 46 (2), 372-388, 2020
62020
A whitening-based tracking algorithm for autonomous underwater vehicles
GM Reis, H Leon, T Alam, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), 1-6, 2018
62018
Energy-efficient control strategies for updating an augmented terrain-based navigation map for autonomous underwater navigation
Y Mileyko, G Reis, M Chyba, RN Smith
2017 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA), 223-228, 2017
62017
Development of environmental niche models for use in underwater vehicle navigation
M Fitzpatrick, GM Reis, J Anderson, L Bobadilla, W Al Sabban, RN Smith
IET Cyber-Systems and Robotics, 2020
52020
Feedback-based informative AUV planning from Kriging errors
GM Reis, T Alam, L Bobadilla, RN Smith
2018 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicle Workshop (AUV), 1-6, 2018
42018
Toward simultaneous localization and mapping in aquatic dynamic environments
AJ Bayuelo, T Alam, GM Reis, LF Niño, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2019-Marseille, 1-5, 2019
32019
Laboratory Proposal for Studies on Poultry Environment
L Schiassi, T Yanagi Junior, LHP Abreu, GM Reis, FA Damasceno, ...
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), New …, 2014
22014
Privacy-Preserving Multi-Agent Marine Data Collection via Differential Privacy
CA Rojas, A Devesa, H Cabrera, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2023-MTS/IEEE US Gulf Coast, 1-10, 2023
12023
Augmented terrain-based navigation to enable persistent autonomy for underwater vehicles in GPS-denied environments
GM Reis
12018
Combining Remote and In-situ Sensing for Persistent Monitoring of Water Quality
CA Rojas, GM Reis, AR Albayrak, B Osmanoglu, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2022-Chennai, 1-6, 2022
2022
Correlating Water Quality and Profile Data in the Florida Keys
A Torres, G Reis, J Absten, HO Briceno, L Bobadilla, RN Smith
OCEANS 2019 MTS/IEEE SEATTLE, 1-8, 2019
2019
COMPORTAMENTO DE PINTINHOS SUBMETIDOS A ESTRESSE TÉRMICO
PF Ponciano, TY Junior, TAC Alvarenga, GM Reis, AT Campos
Engenharia Agrícola 34 (6), 2016
2016
Fuzzy modeling applied in the evaluation of broiler performance
L Schiassi, T Yanagi Junior, GM Reis, LHP Abreu, AT Campos, JO Castro
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 19, 140-146, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20