Παρακολούθηση
Md Modasshir
Md Modasshir
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.sc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental comparison of open source vision-based state estimation algorithms
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
2016 International Symposium on Experimental Robotics, 775-786, 2017
782017
3D DenseNet ensemble in 4-way classification of Alzheimer’s disease
J Ruiz, M Mahmud, M Modasshir, M Shamim Kaiser, ...
Brain Informatics: 13th International Conference, BI 2020, Padua, Italy …, 2020
702020
Deep neural networks: a comparison on different computing platforms
M Modasshir, AQ Li, I Rekleitis
2018 15th Conference on Computer and Robot Vision (CRV), 383-389, 2018
302018
Coral identification and counting with an autonomous underwater vehicle
M Modasshir, S Rahman, O Youngquist, I Rekleitis
2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 524-529, 2018
232018
Enhancing coral reef monitoring utilizing a deep semi-supervised learning approach
M Modasshir, I Rekleitis
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1874-1880, 2020
202020
DeepURL: Deep pose estimation framework for underwater relative localization
B Joshi, M Modasshir, T Manderson, H Damron, M Xanthidis, AQ Li, ...
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2020
192020
Machine learning to quantitate neutrophil NETosis
L Elsherif, N Sciaky, CA Metts, M Modasshir, I Rekleitis, CA Burris, ...
Scientific reports 9 (1), 16891, 2019
162019
MDNet: Multi-patch dense network for coral classification
M Modasshir, AQ Li, I Rekleitis
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-6, 2018
162018
Vision-based shipwreck mapping: on evaluating features quality and open source state estimation packages
AQ Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, M Modasshir, ...
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-10, 2016
122016
Autonomous 3D Semantic Mapping of Coral Reefs
M Modasshir, S Rahman, I Rekleitis
Field and Service Robotics, 365-379, 2019
92019
Design of data acquisition system implemented with a free cooling unit (FCU) controller for a BTS room
SR Khan, A Al Mansur, MM Alvir Kabir, A Al Marouf
The International Journal of Scientific and Engineering Research 3 (2), 2012
32012
On Understanding the Challenges in Vision-Based Shipwreck Mapping
AQ Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, M Modasshir, ...
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12