Παρακολούθηση
Simon Grima
Simon Grima
Associate Professor, Head of Department and Deputy Dean FEMA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Perceived Effectiveness of Blockchain for Digital Operational Risk Resilience in the European Union Insurance Market Sector
S Grima, M Kizilkaya, K Sood, M ErdemDelice
Journal of Risk and Financial Management 14 (8), 363, 2021
1562021
The impact of COVID-19 on Malta and it’s economy and sustainable strategies
S Grima, R Dalli Gonzi, E Thalassinos
Journal of Governance, Insurance and Risk Management (JCGIRM) 7 (1), 53-73, 2020
1492020
Financial Literacy: The Case of Poland
B Swiecka, E Yeşildağ, E Özen, S Grima
Sustainability 12 (2), 700, 2020
1302020
Risk management practices adopted by financial firms in Malta
F Bezzina, S Grima, J Mamo
Managerial Finance 40 (6), 587-612, 2014
1302014
Revamping Indian Non-Life Insurance Industry with a Trusted Network: Blockchain Technology
K Sood, B Kaur, S Grima
Big Data: A Game Changer for Insurance Industry, 213-228, 2022
1182022
The Payment Services Directive 2 and Competitiveness: The Perspective of European Fintech Companies
I Romānova, S Grima, J Spiteri, M Kudinska
European Research Studies Journal 21 (2), 5-24, 2018
1142018
Portfolio performance of public sector general insurance companies in India: A comparative analysis
K Sood, N Seth, S Grima
Managing risk and decision making in times of economic distress, Part B, 215-230, 2022
1122022
Digital Banking in Northern India: The Risks on Customer Satisfaction
B Kaur, S Kiran, S Grima, R Rupeika-Apoga
Risks 9 (11), 209, 2021
1062021
A STEEP framework analysis of the key factors impacting the use of blockchain technology in the insurance industry
S Grima, J Spiteri, I Romānova
The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice 45 (3), 398-425, 2020
1022020
Determinants of the Level of Non-Performing Loans in Commercial Banks of Transition Countries
I Mazreku, F Morina, V Misiri, JV Spiteri, S Grima
European Research Studies Journal 21 (3), 3-13, 2018
992018
Big Data: A game changer for insurance industry
K Sood, RK Dhanaraj, B Balusamy, S Grima, R Uma Maheshwari
Emerald Publishing Limited, 2022
882022
Exploring factors affecting the proper use of derivatives: an empirical study with active users and controllers of derivatives
F Bezzina, S Grima
Managerial Finance 38 (4), 414-435, 2012
802012
Thematic Analysis of Financial Technology (Fintech) Influence on the Banking Industry
P Varma, S Nijjer, K Sood, S Grima, R Rupeika-Apoga
Risks 10 (10), 186, 2022
742022
A systematic review on forensic accounting and its contribution towards fraud detection and prevention
B Kaur, K Sood, S Grima
Journal of Financial Regulation and Compliance 31 (1), 60-95, 2023
652023
The effect of dividend policy on share price volatility: An analysis of Mediterranean banks’ stocks
SJ Camilleri, L Grima, S Grima
Managerial Finance 45 (2), 348-364, 2019
652019
Financial Derivatives: A Blessing or a Curse?
S Grima, EI Thalassinos
Emerald Group Publishing, 2020
60*2020
Theoretical Models for Sport Participation: Literature Review
S Grima, A Grima, E Thalassinos, S Seychell, J Spiteri
International Journal of Economics and Business Administration 5 (3), 94-116, 2017
582017
The Effect of the Financial Crisis on Emerging Markets: A Comparative Analysis of The Stock Market Situation Before and After
S Grima, L Caruana
European Research Studies Journal. Earlier version at DIEM: Dubrovnik …, 2017
552017
The Impact of ESG Scores on Bank Market Value? Evidence from the US Banking Industry
E Ersoy, B Swiecka, S Grima, E Özen, I Romanova
Sustainability 14 (15), 9527, 2022
532022
The Dynamic Connectedness between Risk and Return in the Fintech Market of India: Evidence Using the GARCH-M Approach
M Bhatnagar, E Özen, S Taneja, S Grima, R Rupeika-Apoga
Risks 10 (11), 209, 2022
462022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20