Antonio García-Domínguez
Antonio García-Domínguez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aston.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutionary mutation testing
JJ Domínguez-Jiménez, A Estero-Botaro, A García-Domínguez, ...
Information and Software Technology 53 (10), 1108-1123, 2011
702011
GAmera: an automatic mutant generation system for WS-BPEL compositions
JJ Domínguez-Jiménez, A Estero-Botaro, A García-Domínguez, ...
2009 Seventh IEEE European Conference on Web Services, 97-106, 2009
652009
Eugenia: towards disciplined and automated development of GMF-based graphical model editors
DS Kolovos, A García-Domínguez, LM Rose, RF Paige
Software & Systems Modeling 16 (1), 229-255, 2017
512017
EUnit: a unit testing framework for model management tasks
A García-Domínguez, DS Kolovos, LM Rose, RF Paige, I Medina-Bulo
International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems …, 2011
512011
The epsilon book (2010)
D Kolovos, L Rose, A García-Domínguez, R Paige
Google Scholar, 2012
432012
Assessment of class mutation operators for C++ with the MuCPP mutation system
P Delgado-Pérez, I Medina-Bulo, F Palomo-Lozano, A García-Domínguez, ...
Information and Software Technology 81, 169-184, 2017
402017
Defining a methodology to design and implement business process models in BPMN according to the standard ANSI/ISA-95 in a manufacturing enterprise
L Prades, F Romero, A Estruch, A García-Domínguez, J Serrano
Procedia Engineering 63, 115-122, 2013
402013
Scalability of assessments of wiki-based learning experiences in higher education
M Palomo-Duarte, JM Dodero, A García-Domínguez, P Neira-Ayuso, ...
Computers in Human Behavior 31, 638-650, 2014
392014
Quality metrics for mutation testing with applications to WS‐BPEL compositions
A Estero‐Botaro, F Palomo‐Lozano, I Medina‐Bulo, ...
Software Testing, Verification and Reliability 25 (5-7), 536-571, 2015
292015
Analogies and differences between mutation operators for WS-BPEL 2.0 and other languages
J Boubeta-Puig, I Medina-Bulo, A García-Dominguez
2011 IEEE Fourth International Conference on Software Testing, Verification …, 2011
252011
Class mutation operators for C++ object-oriented systems
P Delgado-Pérez, I Medina-Bulo, JJ Domínguez-Jiménez, ...
annals of telecommunications-annales des télécommunications 70 (3), 137-148, 2015
212015
Takuan: A dynamic invariant generation system for WS-BPEL compositions
M Palomo-Duarte, A García-Domínguez, I Medina-Bulo
2008 Sixth European Conference on Web Services, 63-72, 2008
212008
A comparison of BPMN 2.0 with other notations for manufacturing processes
A García-Domínguez, M Marcos, I Medina
AIP Conference Proceedings 1431 (1), 593-600, 2012
192012
Evolutionary mutation testing for IoT with recorded and generated events
L Gutiérrez‐Madroñal, A García‐Domínguez, I Medina‐Bulo
Software: Practice and Experience 49 (4), 640-672, 2019
182019
GiGAn: Evolutionary mutation testing for C++ object-oriented systems
P Delgado-Pérez, I Medina-Bulo, S Segura, A García-Domínguez, J José
Proceedings of the Symposium on Applied Computing, 1387-1392, 2017
142017
A framework for genetic test-case generation for WS-BPEL compositions
A Estero-Botaro, A García-Domínguez, JJ Domínguez-Jiménez, ...
IFIP International Conference on Testing Software and Systems, 1-16, 2014
142014
Towards higher-order mutant generation for WS-BPEL
E Blanco-Muñoz, A García-Domínguez, JJ Domínguez-Jiménez, ...
Proceedings of the International Conference on e-Business, 1-6, 2011
142011
Takuan: A tool for ws-bpel composition testing using dynamic invariant generation
M Palomo-Duarte, A García-Domínguez, I Medina-Bulo, A Alvarez-Ayllón, ...
International Conference on Web Engineering, 531-534, 2010
132010
Stress-testing remote model querying APIs for relational and graph-based stores
A Garcia-Dominguez, K Barmpis, DS Kolovos, R Wei, RF Paige
Software & Systems Modeling 18 (2), 1047-1075, 2019
112019
Reflecting on the past and the present with temporal graph-based models
A García-Domínguez, N Bencomo, LH Garcia Paucar
CEUR Workshop Proceedings 2245, 46-55, 2018
112018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20