Παρακολούθηση
Giorgos Avlogiaris
Giorgos Avlogiaris
Assistant Professor, University of Western Macedonia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Determinants of the intention to adopt mobile augmented reality apps in shopping malls among university students
V Saprikis, G Avlogiaris, A Katarachia
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research 16 (3), 491-512, 2020
1132020
A comparative study of users versus non-users’ behavioral intention towards M-banking apps’ adoption
V Saprikis, G Avlogiaris, A Katarachia
Information 13 (1), 30, 2022
532022
Just transition pathways of energy decarbonization under the global environmental changes
KI Vatalis, G Avlogiaris, TΑ Tsalis
Journal of Environmental Management 309, 114713, 2022
342022
A maximum entropy characterization of symmetric Kotz type and Burr multivariate distributions
G Aulogiaris, K Zografos
Test 13 (1), 65-83, 2004
252004
Modeling users’ acceptance of mobile social commerce: the case of ‘Instagram checkout’
V Saprikis, G Avlogiaris
Electronic Commerce Research 23 (1), 511-540, 2023
242023
Factors that determine the adoption intention of direct mobile purchases through social media apps
V Saprikis, G Avlogiaris
Information 12 (11), 449, 2021
222021
On local divergences between two probability measures
G Avlogiaris, A Micheas, K Zografos
Metrika 79 (3), 303-333, 2016
142016
On testing local hypotheses via local divergence
G Avlogiaris, A Micheas, K Zografos
Statistical Methodology 31, 20-42, 2016
92016
A business acceleration program supporting cross-border enterprises: A comparative study
P Giourka, P Kilintzis, E Samara, G Avlogiaris, P Farmaki, Y Bakouros
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 7 (2), 152, 2021
82021
A criterion for local model selection
G Avlogiaris, AC Micheas, K Zografos
Sankhya A 81, 406-444, 2019
82019
Technology entrepreneurship: A model for the European case
P Kilintzis, G Avlogiaris, E Samara, Y Bakouros
Journal of the Knowledge Economy 14 (2), 879-904, 2023
72023
Exploring the sustainable reporting practices of universities in relation to the United Nations’ 2030 Agenda for sustainable development
II Nikolaou, TA Tsalis, NS Trevlopoulos, A Mathea, G Avlogiaris, KI Vatalis
Discover Sustainability 4 (1), 46, 2023
42023
Robotics in Primary and Secondary Education-The Lego Mindstorms EV3 implementation
E Samara, P Angelidis, A Kotsiari, P Kilintzis, G, Avlogiaris
2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2021
32021
Social Climate and Psychological Response in the First Wave of the COVID-19 Pandemic in a Greek Academic Community
D Michail, D Anastasiou, N Palaiologou, G Avlogiaris
Sustainability 14 (3), 1576, 2022
22022
An Extended UTAUT Model to Explore the Influential Factors towards M-Banking Apps’ Use
G Konteos, V Saprikis, G Avlogiaris, A Papathomas
International Journal of Business and Management 17 (7), 29-42, 2022
22022
Mobile Augmented Reality Apps in Shopping Malls in Greece: Exploring Users’ Behavioral Intentions
V SAPRIKIS, G AVLOGIARIS, A KATARACHIA, A ALTINI
Communications of the IBIMA, 2020
22020
Total Quality Management as Competitive Advantage for the Internal Strategy and Policy of Greek Special Education School Units
Z Kaleli, G Konteos, G Avlogiaris, P Kilintzis
Journal of the Knowledge Economy, 1-20, 2024
12024
Modeling Nonusers’ Behavioral Intention towards Mobile Chatbot Adoption: An Extension of the UTAUT2 Model with Mobile Service Quality Determinants
G Paraskevi, V Saprikis, G Avlogiaris
Human Behavior and Emerging Technologies 2023 (1), 8859989, 2023
12023
A Comparative Study of Users versus Non-Users’ Behavioral Intention towards M-Banking Apps’ Adoption. Information 2022, 13, 30
V Saprikis, G Avlogiaris, A Katarachia
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2022
12022
The role of Green Public Procurements in energy transition: the case of Western Macedonia
P Kilintzis, E Samara, L Topaloglou, G Avlogiaris, D Kafetzopoulos
Journal of Innovation and Entrepreneurship 12 (1), 87, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20