Παρακολούθηση
Simon King
Simon King
Professor of Speech Processing, University of Edinburgh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Blizzard Challenge 2008
V Karaiskos, S King, RAJ Clark, C Mayo
Proc. Blizzard Challenge Workshop, 2008
405*2008
Merlin: An Open Source Neural Network Speech Synthesis System.
Z Wu, O Watts, S King
SSW, 202-207, 2016
3562016
Deep neural networks employing multi-task learning and stacked bottleneck features for speech synthesis
Z Wu, C Valentini-Botinhao, O Watts, S King
2015 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2015
3042015
Detection of phonological features in continuous speech using neural networks
S King, P Taylor
Computer Speech & Language 14 (4), 333-353, 2000
2522000
Speech production knowledge in automatic speech recognition
S King, J Frankel, K Livescu, E McDermott, K Richmond, M Wester
The Journal of the Acoustical Society of America 121 (2), 723-742, 2007
2412007
Robust speaker-adaptive HMM-based text-to-speech synthesis
J Yamagishi, T Nose, H Zen, ZH Ling, T Toda, K Tokuda, S King, S Renals
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (6), 1208-1230, 2009
2362009
The voice bank corpus: Design, collection and data analysis of a large regional accent speech database
C Veaux, J Yamagishi, S King
2013 international conference oriental COCOSDA held jointly with 2013 …, 2013
1892013
Multisyn: Open-domain unit selection for the Festival speech synthesis system
RAJ Clark, K Richmond, S King
Speech Communication 49 (4), 317-330, 2007
1892007
A study of speaker adaptation for DNN-based speech synthesis
Z Wu, P Swietojanski, C Veaux, S Renals, S King
Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2015
1622015
Investigating gated recurrent networks for speech synthesis
Z Wu, S King
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
1592016
Articulatory feature-based methods for acoustic and audio-visual speech recognition: Summary from the 2006 JHU summer workshop
K Livescu, O Cetin, M Hasegawa-Johnson, S King, C Bartels, N Borges, ...
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
1582007
Announcing the electromagnetic articulography (day 1) subset of the mngu0 articulatory corpus
K Richmond, P Hoole, S King
Twelfth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2011
1462011
Festival 2–build your own general purpose unit selection speech synthesiser
RAJ Clark, K Richmond, S King
1322004
Articulatory feature recognition using dynamic Bayesian networks
J Frankel, M Wester, S King
Computer Speech & Language 21 (4), 620-640, 2007
1312007
The listening talker: A review of human and algorithmic context-induced modifications of speech
M Cooke, S King, M Garnier, V Aubanel
Computer Speech & Language 28 (2), 543-571, 2014
1152014
Modelling the uncertainty in recovering articulation from acoustics
K Richmond, S King, P Taylor
Computer Speech & Language 17 (2-3), 153-172, 2003
1132003
New objective distance measures for spectral discontinuities in concatenative speech synthesis
J Vepa, S King, P Taylor
IEEE, 2002
1112002
Intonation and dialog context as constraints for speech recognition
P Taylor, S King, S Isard, H Wright
Language and Speech 41 (3-4), 493-512, 1998
1111998
Analysis of statistical parametric and unit selection speech synthesis systems applied to emotional speech
R Barra-Chicote, J Yamagishi, S King, JM Montero, J Macias-Guarasa
Speech communication 52 (5), 394-404, 2010
1102010
An overview of voice conversion and its challenges: From statistical modeling to deep learning
B Sisman, J Yamagishi, S King, H Li
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 29, 132-157, 2020
1072020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20