Παρακολούθηση
Sokratis K. Katsikas
Sokratis K. Katsikas
Professor, Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electricity demand loads modeling using AutoRegressive Moving Average (ARMA) models
SS Pappas, L Ekonomou, DC Karamousantas, GE Chatzarakis, ...
Energy 33 (9), 1353-1360, 2008
3102008
Application of genetic algorithms to software testing
S Xanthakis, C Ellis, C Skourlas, A Le Gall, S Katsikas, K Karapoulios
Proceedings of the 5th International Conference on Software Engineering and …, 1992
2511992
Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model
SS Pappas, L Ekonomou, P Karampelas, DC Karamousantas, ...
Electric Power Systems Research 80 (3), 256-264, 2010
1652010
Reducing false positives in intrusion detection systems
GP Spathoulas, SK Katsikas
computers & security 29 (1), 35-44, 2010
1372010
Effective identification of source code authors using byte-level information
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
1202006
Health care management and information systems security: awareness, training or education?
SK Katsikas
International journal of medical informatics 60 (2), 129-135, 2000
1202000
Revisiting legal and regulatory requirements for secure e-voting
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas
Security in the Information Society, 469-480, 2002
1032002
Trust, privacy and security in e-business: Requirements and solutions
SK Katsikas, J Lopez, G Pernul
10th Panhellenic Conference on Informatics, 548-558, 2005
732005
Adaptive deconvolution of seismic signals-performance, computational analysis, parallelism
DG Lainiotis, SK Katsikas, SD Likothanasis
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 36 (11), 1715-1734, 1988
601988
Electronic voting: Constitutional and legal requirements, and their technical implications
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas, G Quirchmayr
Secure electronic voting, 43-60, 2003
582003
Evaluating certificate status information mechanisms
J Iliadis, D Spinellis, D Gritzalis, B Preneel, S Katsikas
Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communications …, 2000
582000
A nifty collaborative intrusion detection and prevention architecture for smart grid ecosystems
A Patel, H Alhussian, JM Pedersen, B Bounabat, JC Júnior, S Katsikas
Computers & Security 64, 92-109, 2017
562017
Source code author identification based on n-gram author profiles
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2006
552006
A genetic algorithm for active noise control actuator positioning
SK Katsikas, D Tsahalis, D Manolas, S Xanthakis
Mechanical Systems and Signal Processing 9 (6), 697-705, 1995
511995
Design of a neural network for recognition and classification of computer viruses
A Doumas, K Mavroudakis, D Gritzalis, S Katsikas
Computers & Security 14 (5), 435-448, 1995
511995
Securing Information and Communication Systems: Principles, Technologies and Applications
J Lopez, S Furnell, S Katsikas, A Patel
Artech House, 2008
492008
Developing secure web-based medical applications
S Gritzalis, J Iliadis, D Gritzalis, D Spinellis, S Katsikas
Medical informatics and the internet in medicine 24 (1), 75-90, 1999
491999
Ghost-safe-guarding home IoT environments with personalised real-time risk control
A Collen, NA Nijdam, J Augusto-Gonzalez, SK Katsikas, KM Giannoutakis, ...
Springer-Verlag Berlin, 2018
472018
SECURENET: A network-oriented intelligent intrusion prevention and detection system
P Spirakis, S Katsikas, D Gritzalis, F Allegre, J Darzentas, C Gigante, ...
Network Security Journal 1 (1), 22-39, 1994
451994
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer security, 20-36, 2018
442018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20