Παρακολούθηση
Sokratis K. Katsikas
Sokratis K. Katsikas
Professor, Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electricity demand loads modeling using AutoRegressive Moving Average (ARMA) models
SS Pappas, L Ekonomou, DC Karamousantas, GE Chatzarakis, ...
Energy 33 (9), 1353-1360, 2008
3712008
Application of genetic algorithms to software testing
S Xanthakis, C Ellis, C Skourlas, A Le Gall, S Katsikas, K Karapoulios
Proceedings of the 5th International Conference on Software Engineering and …, 1992
2631992
Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model
SS Pappas, L Ekonomou, P Karampelas, DC Karamousantas, ...
Electric Power Systems Research 80 (3), 256-264, 2010
2062010
Reducing false positives in intrusion detection systems
GP Spathoulas, SK Katsikas
computers & security 29 (1), 35-44, 2010
1542010
Effective identification of source code authors using byte-level information
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
1492006
Health care management and information systems security: awareness, training or education?
SK Katsikas
International journal of medical informatics 60 (2), 129-135, 2000
1362000
A privacy-preserving healthcare framework using hyperledger fabric
C Stamatellis, P Papadopoulos, N Pitropakis, S Katsikas, WJ Buchanan
Sensors 20 (22), 6587, 2020
1122020
Revisiting legal and regulatory requirements for secure e-voting
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas
Security in the Information Society: Visions and Perspectives, 469-480, 2002
1062002
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Security: ESORICS 2018 International Workshops, CyberICPS 2018 and …, 2019
842019
Towards a secure automatic identification system (AIS)
A Goudossis, SK Katsikas
Journal of Marine Science and Technology 24, 410-423, 2019
822019
A nifty collaborative intrusion detection and prevention architecture for smart grid ecosystems
A Patel, H Alhussian, JM Pedersen, B Bounabat, JC Júnior, S Katsikas
Computers & Security 64, 92-109, 2017
802017
Trust, privacy and security in e-business: Requirements and solutions
SK Katsikas, J Lopez, G Pernul
10th Panhellenic Conference on Informatics, 548-558, 2005
772005
A forensics-by-design management framework for medical devices based on blockchain
V Malamas, T Dasaklis, P Kotzanikolaou, M Burmester, S Katsikas
2019 IEEE world congress on services (SERVICES) 2642, 35-40, 2019
652019
Source code author identification based on n-gram author profiles
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on …, 2006
632006
GHOST-Safe-Guarding Home IoT Environments with Personalised Real-Time Risk Control.
A Collen, NA Nijdam, J Augusto-Gonzalez, SK Katsikas, KM Giannoutakis, ...
Euro-CYBERSEC, 68-78, 2018
622018
Adaptive deconvolution of seismic signals-performance, computational analysis, parallelism
DG Lainiotis, SK Katsikas, SD Likothanasis
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 36 (11), 1715-1734, 1988
611988
Evaluating certificate status information mechanisms
J Iliadis, D Spinellis, D Gritzalis, B Preneel, S Katsikas
Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communications …, 2000
582000
Electronic voting: Constitutional and legal requirements, and their technical implications
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas, G Quirchmayr
Secure electronic voting, 43-60, 2003
572003
Using blockchains to strengthen the security of internet of things
CS Kouzinopoulos, G Spathoulas, KM Giannoutakis, K Votis, P Pandey, ...
Security in Computer and Information Sciences: First International ISCIS …, 2018
552018
A genetic algorithm for active noise control actuator positioning
SK Katsikas, D Tsahalis, D Manolas, S Xanthakis
Mechanical Systems and Signal Processing 9 (6), 697-705, 1995
551995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20