Παρακολούθηση
Sokratis K. Katsikas
Sokratis K. Katsikas
Professor, Dept. of Information Security and Communication Technology, NTNU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electricity demand loads modeling using AutoRegressive Moving Average (ARMA) models
SS Pappas, L Ekonomou, DC Karamousantas, GE Chatzarakis, ...
Energy 33 (9), 1353-1360, 2008
3372008
Application of genetic algorithms to software testing
S Xanthakis, C Ellis, C Skourlas, A Le Gall, S Katsikas, K Karapoulios
Proceedings of the 5th International Conference on Software Engineering and …, 1992
2561992
Electricity demand load forecasting of the Hellenic power system using an ARMA model
SS Pappas, L Ekonomou, P Karampelas, DC Karamousantas, ...
Electric Power Systems Research 80 (3), 256-264, 2010
1862010
Reducing false positives in intrusion detection systems
GP Spathoulas, SK Katsikas
computers & security 29 (1), 35-44, 2010
1452010
Effective identification of source code authors using byte-level information
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
1362006
Health care management and information systems security: awareness, training or education?
SK Katsikas
International journal of medical informatics 60 (2), 129-135, 2000
1302000
Revisiting legal and regulatory requirements for secure e-voting
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas
Security in the Information Society: Visions and Perspectives, 469-480, 2002
1032002
Trust, privacy and security in e-business: Requirements and solutions
SK Katsikas, J Lopez, G Pernul
10th Panhellenic Conference on Informatics, 548-558, 2005
752005
A privacy-preserving healthcare framework using hyperledger fabric
C Stamatellis, P Papadopoulos, N Pitropakis, S Katsikas, WJ Buchanan
Sensors 20 (22), 6587, 2020
662020
A nifty collaborative intrusion detection and prevention architecture for smart grid ecosystems
A Patel, H Alhussian, JM Pedersen, B Bounabat, JC Júnior, S Katsikas
Computers & Security 64, 92-109, 2017
652017
Cyber-attacks against the autonomous ship
G Kavallieratos, S Katsikas, V Gkioulos
Computer Security: ESORICS 2018 International Workshops, CyberICPS 2018 and …, 2019
632019
Towards a secure automatic identification system (AIS)
A Goudossis, SK Katsikas
Journal of Marine Science and Technology 24, 410-423, 2019
612019
Source code author identification based on n-gram author profiles
G Frantzeskou, E Stamatatos, S Gritzalis, S Katsikas
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on …, 2006
612006
Adaptive deconvolution of seismic signals-performance, computational analysis, parallelism
DG Lainiotis, SK Katsikas, SD Likothanasis
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 36 (11), 1715-1734, 1988
601988
Electronic voting: Constitutional and legal requirements, and their technical implications
L Mitrou, D Gritzalis, S Katsikas, G Quirchmayr
Secure electronic voting, 43-60, 2003
592003
Evaluating certificate status information mechanisms
J Iliadis, D Spinellis, D Gritzalis, B Preneel, S Katsikas
Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communications …, 2000
582000
Ghost-safe-guarding home IoT environments with personalised real-time risk control
A Collen, NA Nijdam, J Augusto-Gonzalez, SK Katsikas, KM Giannoutakis, ...
Springer-Verlag Berlin, 2018
562018
A genetic algorithm for active noise control actuator positioning
SK Katsikas, D Tsahalis, D Manolas, S Xanthakis
Mechanical Systems and Signal Processing 9 (6), 697-705, 1995
541995
Design of a neural network for recognition and classification of computer viruses
A Doumas, K Mavroudakis, D Gritzalis, S Katsikas
Computers & Security 14 (5), 435-448, 1995
511995
Developing secure web-based medical applications
S Gritzalis, J Iliadis, D Gritzalis, D Spinellis, S Katsikas
Medical informatics and the internet in medicine 24 (1), 75-90, 1999
501999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20