Παρακολούθηση
Cigdem Borke Tunali
Cigdem Borke Tunali
Istanbul University, Brunel University, Centre for Economic Development and Institutions
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα istanbul.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Are fluctuations in energy consumption transitory or permanent? Evidence from a Fourier LM unit root test
V Yilanci, ÇB Tunali
Renewable and Sustainable Energy Reviews 36, 20-25, 2014
452014
State Aid Policy in the EU
CB Tunali, J Fidrmuc
Journal of Common Market Studies 53 (5), 1143-1162, 2015
41*2015
The determinants of entrepreneurship in Turkey
CB Tunali, S Sener
Procedia Computer Science 158, 648-652, 2019
332019
Are per capita incomes of MENA countries converging or diverging?
ÇB Tunali, V Yilanci
Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications 389 (21), 4855-4862, 2010
292010
Can money buy EU love?
J Fidrmuc, M Hulényi, ÇB Tunalı
European Journal of Political Economy 60, 101804, 2019
272019
The effect of information and communication technology on energy consumption in the European Union countries
CB Tunali
Journal of Economics and Sustainable Development 7 (5), 54-60, 2016
242016
TÜRKİYE'DE CARİ İŞLEMLER AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Ç Tunalı
Sosyal Bilimler Dergisi, 163-177, 2008
242008
Happiness and religion
J Fidrmuc, CB Tunali
CESifo Working Paper Series, 2015
202015
İktisatta Beklentiler ve Beklentilerin Modellenmesi
ÇB Tunalı
İktisat Fakültesi Mecmuası 59 (1), 135-168, 2008
192008
Money can't buy EU love: European funds and the Brexit referendum
J Fidrmuc, M Hulényi, CB Tunali
CESifo Working Paper Series, 2016
182016
ÖDEMELER DENGESİNE PARASAL YAKLAŞIM
Z Tunca, Ç Tunalı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 56 (1), 1-12, 2011
162011
The sustainability of external imbalances in the European periphery
V Monastiriotis, CB Tunali
Open Economies Review 31, 273-294, 2020
142020
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE FİNANSAL İSTİKRAR-PARA POLİTİKASI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME (2001 KRİZİ SONRASI)
S Doğan, AGDÇ Tunalı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 61 (2), 51-81, 2011
142011
Covid-19 Pandemisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
ÇB TUNALI
Covid-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri, DOI 10, 2020
112020
The causality effects of manufacturing sector on some macroeconomic variables in Turkey
CB Tunali, F Boru
Procedia Computer Science 158, 1109-1113, 2019
112019
The Female Vote and the Rise of AKP in Turkey
J Fidrmuc, CB Tunali
CESifo Working Paper Series, 2015
92015
Türkiye ödemeler dengesinin yapısal ve parasal sorunları
ÇB Tunali
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007
72007
Türkiye Cari İşlemler Dengesi Sorunları
Ç Tunalı
Sosyal Bilimler Dergisi, 151-175, 2007
72007
The Effect of Research and Development Spending on Economic Growth in OECD Countries.
ÇB TUNALI
Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi 14 (27), 2016
62016
Is corruption a greater evil than sin?
CB Tunali, L Weill
Review of business 40 (2), 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20