Παρακολούθηση
George Papandreou
George Papandreou
NTUA > UCLA > TTIC > Google > Ariel AI > Snap
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα arielai.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (4), 834-848, 2018
147172018
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 801-818, 2018
96222018
Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1706.05587, 2017
67632017
Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected crfs
LC Chen, G Papandreou, I Kokkinos, K Murphy, AL Yuille
arXiv preprint arXiv:1412.7062, 2014
50112014
Weakly-and semi-supervised learning of a deep convolutional network for semantic image segmentation
G Papandreou, LC Chen, KP Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1742-1750, 2015
13362015
Towards accurate multi-person pose estimation in the wild
G Papandreou, T Zhu, N Kanazawa, A Toshev, J Tompson, C Bregler, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
8242017
Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation. arXiv 2017
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1706.05587 2, 2019
6292019
Personlab: Person pose estimation and instance segmentation with a bottom-up, part-based, geometric embedding model
G Papandreou, T Zhu, LC Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 269-286, 2018
5532018
Im2Calories: towards an automated mobile vision food diary
A Meyers, N Johnston, V Rathod, A Korattikara, A Gorban, N Silberman, ...
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1233-1241, 2015
4452015
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, M Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
3892018
Semantic image segmentation with task-specific edge detection using cnns and a discriminatively trained domain transform
LC Chen, JT Barron, G Papandreou, K Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
3702016
Masklab: Instance segmentation by refining object detection with semantic and direction features
LC Chen, A Hermans, G Papandreou, F Schroff, P Wang, H Adam
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
3622018
Modeling local and global deformations in deep learning: Epitomic convolution, multiple instance learning, and sliding window detection
G Papandreou, I Kokkinos, PA Savalle
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
2112015
Perturb-and-MAP Random Fields: Using Discrete Optimization to Learn and Sample from Energy Models
G Papandreou, AL Yuille
Proc. ICCV, 2011
1932011
Deeperlab: Single-shot image parser
TJ Yang, MD Collins, Y Zhu, JJ Hwang, T Liu, X Zhang, V Sze, ...
arXiv preprint arXiv:1902.05093, 2019
1572019
Adaptive multimodal fusion by uncertainty compensation with application to audiovisual speech recognition
G Papandreou, A Katsamanis, V Pitsikalis, P Maragos
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (3), 423-435, 2009
1432009
Multigrid geometric active contour models
G Papandreou, P Maragos
IEEE transactions on image processing 16 (1), 229-240, 2006
1292006
Adaptive and constrained algorithms for inverse compositional active appearance model fitting
G Papandreou, P Maragos
Computer Vision and Pattern Recognition, 2008. CVPR 2008. IEEE Conference on …, 2008
1062008
Bayesian inference on multiscale models for Poisson intensity estimation: Applications to photon-limited image denoising
S Lefkimmiatis, P Maragos, G Papandreou
Image Processing, IEEE Transactions on 18 (8), 1724-1741, 2009
942009
Gaussian sampling by local perturbations
G Papandreou, AL Yuille
Advances in Neural Information Processing Systems 23, 2010
852010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20