Παρακολούθηση
Xian-Sheng Hua (华先胜)(IEEE Fellow)
Xian-Sheng Hua (华先胜)(IEEE Fellow)
Alibaba DAMO Academy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα alibaba-inc.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A generic framework of user attention model and its application in video summarization
YF Ma, XS Hua, L Lu, HJ Zhang
IEEE transactions on multimedia 7 (5), 907-919, 2005
6152005
Tag ranking
D Liu, XS Hua, L Yang, M Wang, HJ Zhang
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 351-360, 2009
6032009
Correlative multi-label video annotation
GJ Qi, XS Hua, Y Rui, J Tang, T Mei, HJ Zhang
Proceedings of the 15th ACM international conference on Multimedia, 17-26, 2007
5902007
Unified video annotation via multigraph learning
M Wang, XS Hua, R Hong, J Tang, GJ Qi, Y Song
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 19 (5), 733-746, 2009
5012009
Robust video signature based on ordinal measure
XS Hua, X Chen, HJ Zhang
2004 International Conference on Image Processing, 2004. ICIP'04. 1, 685-688, 2004
3472004
Automatically inserting advertisements into source video content playback streams
XS Hua, W Lai, WY Ma, S Li
US Patent 9,554,093, 2017
3302017
Beyond distance measurement: Constructing neighborhood similarity for video annotation
M Wang, XS Hua, J Tang, R Hong
IEEE Transactions on Multimedia 11 (3), 465-476, 2009
3172009
Joint multi-label multi-instance learning for image classification
ZJ Zha, XS Hua, T Mei, J Wang, GJ Qi, Z Wang
2008 ieee conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
3022008
Medium optimization for lipid production through co‐fermentation of glucose and xylose by the oleaginous yeast Lipomyces starkeyi
X Zhao, X Kong, Y Hua, B Feng, Z Zhao
European Journal of Lipid Science and Technology 110 (5), 405-412, 2008
2912008
Spatio-temporal autoencoder for video anomaly detection
Y Zhao, B Deng, C Shen, Y Liu, H Lu, XS Hua
Proceedings of the 25th ACM international conference on Multimedia, 1933-1941, 2017
2842017
Assistive tagging: A survey of multimedia tagging with human-computer joint exploration
M Wang, B Ni, XS Hua, TS Chua
ACM Computing Surveys (CSUR) 44 (4), 1-24, 2012
2682012
Active learning in multimedia annotation and retrieval: A survey
M Wang, XS Hua
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2 (2), 1-21, 2011
2652011
Towards a relevant and diverse search of social images
M Wang, K Yang, XS Hua, HJ Zhang
IEEE Transactions on Multimedia 12 (8), 829-842, 2010
2572010
Media tag recommendation technologies
L Yang, L Wu, XS Hua
US Patent 8,239,333, 2012
2562012
Learning to tag
L Wu, L Yang, N Yu, XS Hua
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 361-370, 2009
2542009
Ensemble manifold regularization
B Geng, D Tao, C Xu, L Yang, XS Hua
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 34 (6), 1227-1233, 2012
2492012
Graph-based semi-supervised learning with multiple labels
ZJ Zha, T Mei, J Wang, Z Wang, XS Hua
Journal of Visual Communication and Image Representation 20 (2), 97-103, 2009
2292009
Structure aware single-stage 3d object detection from point cloud
C He, H Zeng, J Huang, XS Hua, L Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
2262020
PLBP: An effective local binary patterns texture descriptor with pyramid representation
X Qian, XS Hua, P Chen, L Ke
Pattern Recognition 44 (10-11), 2502-2515, 2011
2222011
Flickr distance
L Wu, XS Hua, N Yu, WY Ma, S Li
Proceedings of the 16th ACM international conference on Multimedia, 31-40, 2008
2132008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20