Παρακολούθηση
David Scott Warren
David Scott Warren
Emeritus Professor of Computer Science, Stony Brook University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stonybrook.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tabled evaluation with delaying for general logic programs
W Chen, DS Warren
Journal of the ACM (JACM) 43 (1), 20-74, 1996
6211996
XSB as an efficient deductive database engine
K Sagonas, T Swift, DS Warren
ACM SIGMOD Record 23 (2), 442-453, 1994
5781994
HiLog: A foundation for higher-order logic programming
W Chen, M Kifer, DS Warren
The Journal of Logic Programming 15 (3), 187-230, 1993
5371993
Formal semantics for time in databases
J Clifford, DS Warren
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 8 (2), 214-254, 1983
3681983
Memoing for logic programs
DS Warren
Communications of the ACM 35 (3), 93-111, 1992
3221992
Computing with logic: logic programming with Prolog
D Maier, DS Warren
Benjamin-Cummings Publishing Co., Inc., 1988
3031988
Automatic mode inference for logic programs
SK Debray, DS Warren
The Journal of Logic Programming 5 (3), 207-229, 1988
3021988
Efficient model checking using tabled resolution
YS Ramakrishna, CR Ramakrishnan, IV Ramakrishnan, SA Smolka, ...
Computer Aided Verification: 9th International Conference, CAV'97 Haifa …, 1997
2981997
XSB: Extending Prolog with tabled logic programming
T Swift, DS Warren
Theory and Practice of Logic Programming 12 (1-2), 157-187, 2012
2412012
Extension Tables: Memo Relations in Logic Programming.
SW Dietrich
Unknown Host Publication Title, 264-272, 1987
2141987
XSB: A system for efficiently computing well-founded semantics
P Rao, K Sagonas, T Swift, DS Warren, J Freire
Logic Programming And Nonmonotonic Reasoning: 4th International Conference …, 1997
2071997
C-logic of Complex Objects
W Chen, DS Warren
Proceedings of the eighth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles …, 1989
1931989
Efficient top-down computation of queries under the well-founded semantics
W Chen, T Swift, DS Warren
The Journal of logic programming 24 (3), 161-199, 1995
1881995
Practical program analysis using general purpose logic programming systems—a case study
S Dawson, CR Ramakrishnan, DS Warren
Proceedings of the ACM SIGPLAN 1996 conference on Programming language …, 1996
1501996
A logic-based language for database updates
S Manchanda, DS Warren
Foundations of deductive databases and logic programming, 363-394, 1988
1491988
Query evaluation under the well-founded semantics
W Chen, DS Warren
Proceedings of the twelfth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles …, 1993
1451993
Efficient access mechanisms for tabled logic programs
IV Ramakrishnan, P Rao, K Sagonas, T Swift, DS Warren
The Journal of Logic Programming 38 (1), 31-54, 1999
130*1999
A first-order semantics for higher-order logic programming constructs
W Chen
Proc. North American Conference on Logic Programming, Cleveland, Ohio, 1989
1271989
Efficient Prolog memory management for flexible control strategies
DS Warren
New Generation Computing 2, 361-369, 1984
1101984
A goal-oriented approach to computing the well-founded semantics
W Chen, DS Warren
The Journal of Logic Programming 17 (2-4), 279-300, 1993
1071993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20