Παρακολούθηση
Efthyvoulos Kyriacou
Efthyvoulos Kyriacou
Dep. of Electrical Engineering Computer Engineering and Informatics, Cyprus University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cut.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless telemedicine systems: an overview
CS Pattichis, E Kyriacou, S Voskarides, MS Pattichis, R Istepanian, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 44 (2), 143-153, 2002
5542002
A novel emergency telemedicine system based on wireless communication technology-AMBULANCE
S Pavlopoulos, E Kyriacou, A Berler, S Dembeyiotis, D Koutsouris
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 2 (4), 261-267, 1998
4081998
Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovascular risk stratification
AN Nicolaides, SK Kakkos, E Kyriacou, M Griffin, M Sabetai, DJ Thomas, ...
Journal of vascular surgery 52 (6), 1486-1496. e5, 2010
3902010
Multi-purpose HealthCare Telemedicine Systems with mobile communication link support
E Kyriacou, S Pavlopoulos, A Berler, M Neophytou, A Bourka, ...
Biomedical engineering online 2, 1-12, 2003
2482003
The size of juxtaluminal hypoechoic area in ultrasound images of asymptomatic carotid plaques predicts the occurrence of stroke
SK Kakkos, MB Griffin, AN Nicolaides, E Kyriacou, MM Sabetai, T Tegos, ...
Journal of vascular surgery 57 (3), 609-618. e1, 2013
1892013
Fuzzy neural network-based texture analysis of ultrasonic images
S Pavlopoulos, E Kyriacou, D Koutsouris, K Blekas, A Stafylopatis, ...
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine 19 (1), 39-47, 2000
1172000
m-Health e-Emergency systems: Current status and future directions
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Panayides, A Pitsillides
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 216-231, 2007
1152007
The asymptomatic carotid stenosis and risk of stroke (ACSRS) study
A Nicolaides, M Sabetai, SK Kakkos, S Dhanjil, T Tegos, JM Stevens, ...
Int Angiol 22 (3), 263-272, 2003
1102003
Asymptomatic Carotid Stenosis and Risk of Stroke (ACSRS) Study Group. Asymptomatic internal carotid artery stenosis and cerebrovascular risk stratification
AN Nicolaides, SK Kakkos, E Kyriacou, M Griffin, M Sabetai, DJ Thomas, ...
J Vasc Surg 52 (6), 1486-1496, 2010
1082010
Classification of atherosclerotic carotid plaques using morphological analysis on ultrasound images
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Mavrommatis, CI Christodoulou, ...
Applied Intelligence 30, 3-23, 2009
1072009
Ultrasound and carotid bifurcation atherosclerosis
A Nicolaides, KW Beach, E Kyriacou, CS Pattichis
Springer Science & Business Media, 2011
982011
Texture analysis of ultrasonic images of symptomatic carotid plaques can identify those plaques associated with ipsilateral embolic brain infarction
SK Kakkos, JM Stevens, AN Nicolaides, E Kyriacou, CS Pattichis, ...
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 33 (4), 422-429, 2007
982007
A review of noninvasive ultrasound image processing methods in the analysis of carotid plaque morphology for the assessment of stroke risk
EC Kyriacou, C Pattichis, M Pattichis, C Loizou, C Christodoulou, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 14 (4), 1027-1038, 2010
942010
Juxtaluminal hypoechoic area in ultrasonic images of carotid plaques and hemispheric symptoms
MB Griffin, E Kyriacou, C Pattichis, D Bond, SK Kakkos, M Sabetai, ...
Journal of vascular surgery 52 (1), 69-76, 2010
922010
An overview of recent health care support systems for eEmergency and mHealth applications
EC Kyriacou, CS Pattichis, MS Pattichis
2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2009
842009
Prediction of high-risk asymptomatic carotid plaques based on ultrasonic image features
EC Kyriacou, S Petroudi, CS Pattichis, MS Pattichis, M Griffin, S Kakkos, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (5), 966-973, 2012
832012
Normalisation of ultrasonic images of atherosclerotic plaques and reproducibility of grey scale median using dedicated software
M Griffin, A Nicolaides, E Kyriacou
International angiology 26 (4), 372, 2007
722007
Medical image analysis methods
L Costaridou
CRC Press, 2005
712005
Ultrasound image texture analysis of the intima and media layers of the common carotid artery and its correlation with age and gender
CP Loizou, M Pantziaris, MS Pattichis, E Kyriacou, CS Pattichis
Computerized Medical Imaging and Graphics 33 (4), 317-324, 2009
692009
Ultrasound imaging in the analysis of carotid plaque morphology for the assessment of stroke
E Kyriacou, MS Pattichis, CI Christodoulou, CS Pattichis, S Kakkos, ...
Studies in health technology and informatics 113, 241-275, 2005
682005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20