Παρακολούθηση
Deval Bhamare
Deval Bhamare
Principal System Architect, Samsung Research, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα samsung.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network slicing for 5G: challenges and opportunities
X Li, M Samaka, HA Chan, D Bhamare, L Gupta, C Guo, R Jain
IEEE Internet Computing 21 (5), 20-27, 2017
3672017
A survey on service function chaining
D Bhamare, R Jain, M Samaka, A Erbad
Journal of Network and Computer Applications 75, 138-155, 2016
3522016
Cybersecurity for industrial control systems: A survey
D Bhamare, M Zolanvari, A Erbad, R Jain, K Khan, N Meskin
Computers & Security 89, 101677, 2020
2782020
Optimal virtual network function placement in multi-cloud service function chaining architecture
D Bhamare, M Samaka, A Erbad, R Jain, L Gupta, HA Chan
Computer Communications 102, 1-16, 2017
2412017
Machine learning for anomaly detection and categorization in multi-cloud environments
T Salman, D Bhamare, A Erbad, R Jain, M Samaka
2017 IEEE 4th International Conference on Cyber Security and Cloud Computing …, 2017
1262017
Feasibility of supervised machine learning for cloud security
D Bhamare, T Salman, M Samaka, A Erbad, R Jain
2016 International Conference on Information Science and Security (ICISS), 1-5, 2016
1172016
Multi-objective scheduling of micro-services for optimal service function chains
D Bhamare, M Samaka, A Erbad, R Jain, L Gupta, HA Chan
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
602017
COLAP: a predictive framework for service function chain placement in a multi-cloud environment
L Gupta, M Samaka, R Jain, A Erbad, D Bhamare, C Metz
2017 IEEE 7th Annual Computing and Communication Workshop and Conference …, 2017
472017
Programmable event detection for in-band network telemetry
J Vestin, A Kassler, D Bhamare, KJ Grinnemo, JO Andersson, G Pongracz
2019 IEEE 8th International Conference on Cloud Networking (CloudNet), 1-6, 2019
462019
Efficient virtual network function placement strategies for cloud radio access networks
D Bhamare, A Erbad, R Jain, M Zolanvari, M Samaka
Computer Communications 127, 50-60, 2018
462018
Multi-cloud distribution of virtual functions and dynamic service deployment: Open ADN perspective
D Bhamare, R Jain, M Samaka, G Vaszkun, A Erbad
2015 IEEE International Conference on Cloud Engineering, 299-304, 2015
462015
Supervised Machine Learning Techniques for Efficient Network Intrusion Detection
N Aboueata, S Alrasbi, A Erbad, A Kassler, D Bhamare
2019 28th International Conference on Computer Communication and Networks …, 2019
412019
IntOpt: In-Band Network Telemetry Optimization for NFV Service Chain Monitoring
D Bhamare, A Kassler, J Vestin, MA Khoshkholghi, J Taheri
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-7, 2019
402019
Service function chain placement for joint cost and latency optimization
MA Khoshkholghi, M Gokan Khan, K Alizadeh Noghani, J Taheri, ...
Mobile Networks and Applications 25 (6), 2191-2205, 2020
382020
Exploring microservices for enhancing internet QoS
D Bhamare, M Samaka, A Erbad, R Jain, L Gupta
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 29 (11), e3445, 2018
322018
The P-ART framework for placement of virtual network services in a multi-cloud environment
L Gupta, R Jain, A Erbad, D Bhamare
Computer Communications 139, 103-122, 2019
302019
Fault and performance management in multi-cloud based NFV using shallow and deep predictive structures
L Gupta, M Samaka, R Jain, A Erbad, D Bhamare, HA Chan
Journal of Reliable Intelligent Environments 3 (4), 221-231, 2017
272017
Optimized Service Chain Placement Using Genetic Algorithm
MA Khoshkholghi, J Taheri, D Bhamare, A Kassler
2019 IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 472-479, 2019
262019
On the Construction of Optimal Embedding Problems for Delay-Sensitive Service Function Chains
A Fischer, D Bhamare, A Kassler
2019 28th International Conference on Computer Communication and Networks …, 2019
172019
Models and algorithms for centralized control planes to optimize control traffic overhead
D Bhamare, M Krishnamoorthy, A Gumaste
Computer Communications 70, 68-78, 2015
152015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20