Παρακολούθηση
Nikos Tsourveloudis
Nikos Tsourveloudis
Professor of Manufacturing Technology, Technical Univ. of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dpem.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolutionary algorithm based offline/online path planner for UAV navigation
IK Nikolos, KP Valavanis, NC Tsourveloudis, AN Kostaras
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 33 …, 2003
5782003
On the measurement of enterprise agility
NC Tsourveloudis, KP Valavanis
Journal of Intelligent and Robotic Systems 33 (3), 329-342, 2002
3542002
Autonomous vehicle navigation utilizing electrostatic potential fields and fuzzy logic
NC Tsourveloudis, KP Valavanis, T Hebert
IEEE transactions on robotics and automation 17 (4), 490-497, 2001
2282001
Mobile robot navigation in 2-D dynamic environments using an electrostatic potential field
KP Valavanis, T Hebert, R Kolluru, N Tsourveloudis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2000
1642000
A framework for fuzzy logic based UAV navigation and control
L Doitsidis, KP Valavanis, NC Tsourveloudis, M Kontitsis
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
1202004
Manufacturing flexibility measurement: a fuzzy logic framework
NC Tsourveloudis, YA Phillis
IEEE Transactions on Robotics and Automation 14 (4), 513-524, 1998
1091998
Fuzzy-logic based navigation of underwater vehicles
V Kanakakis, KP Valavanis, NC Tsourveloudis
Journal of Intelligent and Robotic Systems 40 (1), 45-88, 2004
812004
A UAV vision system for airborne surveillance
M Kontitsis, KP Valavanis, N Tsourveloudis
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
802004
Fuzzy work-in-process inventory control of unreliable manufacturing systems
NC Tsourveloudis, E Dretoulakis, S Ioannidis
Information Sciences 127 (1-2), 69-83, 2000
802000
Fuzzy supervisory control of manufacturing systems
S Ioannidis, N Tsourveloudis, K Valavanis
IEEE Transactions on Robotics and automation 20 (3), 379-389, 2004
732004
Design fundamentals of a reconfigurable robotic gripper system
R Kolluru, KP Valavanis, SS Smith, N Tsourveloudis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2000
712000
Modular Petri Net based modeling, analysis, synthesis and performance evaluation of random topology dedicated production systems
GJ Tsinarakis, NC Tsourveloudis, KP Valavanis
Journal of Intelligent manufacturing 16 (1), 67-92, 2005
622005
Fuzzy logic based autonomous skid steering vehicle navigation
L Doitsidis, KP Valavanis, NC Tsourveloudis
Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2002
602002
Fuzzy assessment of machine flexibility
NC Tsourveloudis, YA Phillis
IEEE Transactions on Engineering Management 45 (1), 78-87, 1998
561998
Modular Petri net based modeling, analysis and synthesis of dedicated production systems
GJ Tsinarakis, KP Valavanis, NC Tsourveloudis
2003 IEEE international conference on robotics and automation (Cat. No …, 2003
482003
An experimental test bed for small unmanned helicopters
NI Vitzilaios, NC Tsourveloudis
Journal of Intelligent and Robotic Systems 54 (5), 769-794, 2009
462009
Suction control of a robotic gripper: A neuro-fuzzy approach
NC Tsourveloudis, R Kolluru, KP Valavanis, D Gracanin
Journal of Intelligent and Robotic Systems 27 (3), 215-235, 2000
362000
On the measurement of agility in manufacturing systems
N Tsourveloudis, K Valavanis, D Gracanin, M Matijasevic
Proceedings of the 2nd European Symposium on Intelligent Techniques, 1999
321999
Work-in-process scheduling by evolutionary tuned fuzzy controllers
N Tsourveloudis, L Doitsidis, S Ioannidis
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 34 (7), 748-761, 2007
312007
Autonomous navigation of unmanned vehicles: a fuzzy logic perspective
NC Tsourveloudis, L Doitsidis, KP Valavanis
Cutting Edge Robotics, 291-310, 2005
312005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20