Παρακολούθηση
Ivan Seskar
Ivan Seskar
Chief Technologist & Director, IT, WINLAB, Departmant of ECE, Rutgers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα winlab.rutgers.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ORBIT radio grid testbed for evaluation of next-generation wireless network protocols
D Raychaudhuri, I Seskar, M Ott, S Ganu, K Ramachandran, H Kremo, ...
IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 2005 3, 1664-1669, 2005
7842005
GENI: A federated testbed for innovative network experiments
M Berman, JS Chase, L Landweber, A Nakao, M Ott, D Raychaudhuri, ...
Computer Networks 61, 5-23, 2014
6972014
Security and privacy vulnerabilities of in-car wireless networks: A tire pressure monitoring system case study
IS Rob Miller, Ishtiaq Rouf, Hossen Mustaf, Sangho Oh, Travis Taylor ...
19th USENIX Security Symposium, Washington DC, 11-13, 2010
576*2010
Emerging wireless technologies and the future mobile internet
D Raychaudhuri, M Gerla
Cambridge University Press, 2011
2812011
OMF: a control and management framework for networking testbeds
T Rakotoarivelo, M Ott, G Jourjon, I Seskar
ACM SIGOPS Operating Systems Review 43 (4), 54-59, 2010
2582010
Coordinated dynamic spectrum management of LTE-U and Wi-Fi networks
S Sagari, S Baysting, D Saha, I Seskar, W Trappe, D Raychaudhuri
2015 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks …, 2015
1762015
Mobilityfirst future internet architecture project
I Seskar, K Nagaraja, S Nelson, D Raychaudhuri
Proceedings of the 7th Asian Internet Engineering Conference, 1-3, 2011
1722011
Rate of location area updates in cellular systems
I Seskar, SV Maric, J Holtzman, J Wasserman
[1992 Proceedings] Vehicular Technology Society 42nd VTS Conference …, 1992
1321992
Effect of antenna placement and diversity on vehicular network communications
S Kaul, K Ramachandran, P Shankar, S Oh, M Gruteser, I Seskar, ...
2007 4th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2007
1312007
Orbit testbed software architecture: Supporting experiments as a service
M Ott, I Seskar, R Siraccusa, M Singh
First International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for …, 2005
1292005
SplitAP: leveraging wireless network virtualization for flexible sharing of WLANs
G Bhanage, D Vete, I Seskar, D Raychaudhuri
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
1172010
Scalability and performance evaluation of edge cloud systems for latency constrained applications
S Maheshwari, D Raychaudhuri, I Seskar, F Bronzino
2018 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC), 286-299, 2018
1152018
Challenge: COSMOS: A city-scale programmable testbed for experimentation with advanced wireless
D Raychaudhuri, I Seskar, G Zussman, T Korakis, D Kilper, T Chen, ...
Proceedings of the 26th Annual International Conference on Mobile Computing …, 2020
1062020
Method and apparatus for using wireless hotspots and semantic routing to provide broadband mobile serveices
M Ott, I Seskar, M Singh
US Patent App. 10/954,031, 2005
1042005
Virtual basestation: Architecture for an open shared wimax framework
G Bhanage, I Seskar, R Mahindra, D Raychaudhuri
Proceedings of the second ACM SIGCOMM workshop on Virtualized infrastructure …, 2010
972010
A software radio architecture for linear multiuser detection
IP Seskar, NB Mandayam
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 17 (5), 814-823, 1999
841999
ORBIT Measurements framework and library (OML): motivations, implementation and features
M Singh, M Ott, I Seskar, P Kamat
First International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for …, 2005
802005
Modeling the coexistence of LTE and WiFi heterogeneous networks in dense deployment scenarios
S Sagari, I Seskar, D Raychaudhuri
2015 IEEE international conference on communication workshop (ICCW), 2301-2306, 2015
762015
Practical implementation of successive interference cancellation in DS/CDMA systems
KI Pedersen, TE Kolding, I Seskar, JM Holtzman
Proceedings of ICUPC-5th International Conference on Universal Personal …, 1996
751996
Routing protocols for self-organizing hierarchical ad-hoc wireless networks
S Zhao, K Tepe, I Seskar, D Raychaudhuri
742003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20