Παρακολούθηση
Jay M. Gambetta
Jay M. Gambetta
IBM Quantum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box
J Koch, MY Terri, J Gambetta, AA Houck, DI Schuster, J Majer, A Blais, ...
Physical Review A 76 (4), 042319, 2007
33862007
Hardware-efficient variational quantum eigensolver for small molecules and quantum magnets
A Kandala, A Mezzacapo, K Temme, M Takita, M Brink, JM Chow, ...
Nature 549 (7671), 242-246, 2017
25162017
Coupling superconducting qubits via a cavity bus
J Majer, JM Chow, JM Gambetta, J Koch, BR Johnson, JA Schreier, ...
Nature 449 (7161), 443-447, 2007
16252007
Demonstration of two-qubit algorithms with a superconducting quantum processor
L DiCarlo, JM Chow, JM Gambetta, LS Bishop, BR Johnson, DI Schuster, ...
Nature 460 (7252), 240-244, 2009
14692009
Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces
V Havlíček, AD Córcoles, K Temme, AW Harrow, A Kandala, JM Chow, ...
Nature 567 (7747), 209-212, 2019
13892019
Resolving photon number states in a superconducting circuit
DI Schuster, AA Houck, JA Schreier, A Wallraff, JM Gambetta, A Blais, ...
Nature 445 (7127), 515-518, 2007
10052007
Error Mitigation for Short-Depth Quantum Circuits
K Temme, S Bravyi, JM Gambetta
Physical review letters 119 (18), 180509, 2017
9242017
Quantum-information processing with circuit quantum electrodynamics
A Blais, J Gambetta, A Wallraff, DI Schuster, SM Girvin, MH Devoret, ...
Physical Review A 75 (3), 032329, 2007
8142007
Error mitigation extends the computational reach of a noisy quantum processor
A Kandala, K Temme, AD Córcoles, A Mezzacapo, JM Chow, ...
Nature 567 (7749), 491-495, 2019
7472019
Qiskit: An open-source framework for quantum computing
G Aleksandrowicz, T Alexander, P Barkoutsos, L Bello, Y Ben-Haim, ...
Accessed on: Mar 16, 2019
7442019
Simple pulses for elimination of leakage in weakly nonlinear qubits
F Motzoi, JM Gambetta, P Rebentrost, FK Wilhelm
Physical review letters 103 (11), 110501, 2009
7252009
Scalable and Robust Randomized Benchmarking of Quantum Processes
E Magesan, JM Gambetta, J Emerson
Physical Review Letters 106 (18), 180504, 2011
7182011
Preparation and measurement of three-qubit entanglement in a superconducting circuit
L DiCarlo, MD Reed, L Sun, BR Johnson, JM Chow, JM Gambetta, ...
Nature 467 (7315), 574-578, 2010
7092010
Superconducting qubit in a waveguide cavity with a coherence time approaching 0.1 ms
C Rigetti, JM Gambetta, S Poletto, BLT Plourde, JM Chow, AD Córcoles, ...
Physical Review B 86 (10), 100506, 2012
6882012
Suppressing charge noise decoherence in superconducting charge qubits
JA Schreier, AA Houck, J Koch, DI Schuster, BR Johnson, JM Chow, ...
Physical Review B 77 (18), 180502, 2008
6752008
Quantum optimization using variational algorithms on near-term quantum devices
N Moll, P Barkoutsos, LS Bishop, JM Chow, A Cross, DJ Egger, S Filipp, ...
Quantum Science and Technology 3 (3), 030503, 2018
6342018
Demonstration of a quantum error detection code using a square lattice of four superconducting qubits
AD Córcoles, E Magesan, SJ Srinivasan, AW Cross, M Steffen, ...
Nature communications 6 (1), 6979, 2015
6022015
Validating quantum computers using randomized model circuits
AW Cross, LS Bishop, S Sheldon, PD Nation, JM Gambetta
Physical Review A 100 (3), 032328, 2019
5872019
Generating single microwave photons in a circuit
AA Houck, DI Schuster, JM Gambetta, JA Schreier, BR Johnson, JM Chow, ...
Nature 449 (7160), 328-331, 2007
5672007
Controlling the spontaneous emission of a superconducting transmon qubit
AA Houck, JA Schreier, BR Johnson, JM Chow, J Koch, JM Gambetta, ...
Physical review letters 101 (8), 080502, 2008
5562008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20