Παρακολούθηση
Steven J. Gortler
Steven J. Gortler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The lumigraph
SJ Gortler, R Grzeszczuk, R Szeliski, MF Cohen
Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and …, 1996
36971996
Layered depth images
J Shade, S Gortler, L He, R Szeliski
Proceedings of the 25th annual conference on Computer graphics and …, 1998
17701998
Image-based visual hulls
W Matusik, C Buehler, R Raskar, SJ Gortler, L McMillan
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
13202000
Geometry images
X Gu, SJ Gortler, H Hoppe
Proceedings of the 29th annual conference on Computer graphics and …, 2002
11422002
Unstructured lumigraph rendering
C Buehler, M Bosse, L McMillan, S Gortler, M Cohen
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
10832001
Texture mapping progressive meshes
PV Sander, J Snyder, SJ Gortler, H Hoppe
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
9412001
Dynamically reparameterized light fields
A Isaksen, L McMillan, SJ Gortler
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
8672000
Fast exact and approximate geodesics on meshes
V Surazhsky, T Surazhsky, D Kirsanov, SJ Gortler, H Hoppe
ACM transactions on graphics (TOG) 24 (3), 553-560, 2005
6252005
Multi-chart geometry images
PV Sander, ZJ Wood, SJ Gortler, H Hoppe
Symposium on Geometry Processing Proceedings: Aachen, Germany, 2003
493*2003
Wavelet radiosity
SJ Gortler, P Schröder, MF Cohen, P Hanrahan
Proceedings of the 20th annual conference on Computer graphics and …, 1993
410*1993
A local/global approach to mesh parameterization
L Liu, L Zhang, Y Xu, C Gotsman, SJ Gortler
Computer Graphics Forum 27 (5), 1495-1504, 2008
3932008
Method and system for digital plenoptic imaging
MF Cohen, SJ Gortler, R Grzeszczuk, RS Szeliski
US Patent 6,009,188, 1999
3171999
Silhouette clipping
PV Sander, X Gu, SJ Gortler, H Hoppe, J Snyder
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
3072000
Hierarchical spacetime control
Z Liu, SJ Gortler, MF Cohen
Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and …, 1994
3021994
Signal-specialized parametrization
PV Sander, SJ Gortler, J Snyder, H Hoppe
Rendering Techniques, 87-98, 2002
2562002
Characterizing generic global rigidity
SJ Gortler, AD Healy, DP Thurston
American Journal of Mathematics 132 (4), 897-939, 2010
2432010
Geometry videos: a new representation for 3D animations
HM Briceno, PV Sander, L McMillan, S Gortler, H Hoppe
Proceedings of the 2003 ACM SIGGRAPH/Eurographics symposium on Computer …, 2003
2042003
Hierarchical and variational geometric modeling with wavelets
SJ Gortler, MF Cohen
Proceedings of the 1995 symposium on Interactive 3D graphics, 35-ff., 1995
157*1995
Discrete one-forms on meshes and applications to 3D mesh parameterization
SJ Gortler, C Gotsman, D Thurston
Computer Aided Geometric Design 23 (2), 83-112, 2006
1522006
A new reconstruction filter for undersampled light fields
J Stewart, J Yu, SJ Gortler, L McMillan
ACM International Conference Proceeding Series 44, 150-156, 2003
1392003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20