Παρακολούθηση
Fotini Venetsanou
Fotini Venetsanou
School of Physical Education & Sport Science, National & Kapodistrian University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phed.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental factors affecting preschoolers’ motor development
F Venetsanou, A Kambas
Early childhood education journal 37, 319-327, 2010
4572010
Reliability and validity of age band 1 of the Movement Assessment Battery for Children–Second Edition
T Ellinoudis, C Evaggelinou, T Kourtessis, Z Konstantinidou, ...
Research in developmental disabilities 32 (3), 1046-1051, 2011
1752011
Motor assessment of preschool aged children: A preliminary investigation of the validity of the Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency–Short form
F Venetsanou, A Kambas, N Aggeloussis, I Fatouros, K Taxildaris
Human movement science 28 (4), 543-550, 2009
1312009
Can the Movement Assessment Battery for Children-Test be the “gold standard” for the motor assessment of children with Developmental Coordination Disorder?
F Venetsanou, A Kambas, T Ellinoudis, I Fatouros, D Giannakidou, ...
Research in developmental disabilities 32 (1), 1-10, 2011
1252011
The relationship between motor proficiency and pedometer-determined physical activity in young children
A Kambas, M Michalopoulou, IG Fatouros, C Christoforidis, E Manthou, ...
Pediatric exercise science 24 (1), 34-44, 2012
1192012
Use of the Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency for identifying children with motor impairment
F Venetsanou, A Kambas, N Aggeloussis, V Serbezis, K Taxildaris
Developmental Medicine & Child Neurology 49 (11), 846-848, 2007
1052007
The effects of age and gender on balance skills in preschool children
F Venetsanou, A Kambas
Facta universitatis-series: Physical Education and Sport 9 (1), 81-90, 2011
902011
The validity of two Omron pedometers during treadmill walking is speed dependent
DM Giannakidou, A Kambas, N Ageloussis, I Fatouros, C Christoforidis, ...
European journal of applied physiology 112, 49-57, 2012
892012
How can a traditional Greek dances programme affect the motor proficiency of pre‐school children?
F Venetsanou, A Kambas
Research in Dance Education 5 (2), 127-138, 2004
742004
The Motor-Proficiency-Test for children between 4 and 6 years of age (MOT 4–6): An investigation of its suitability in Greece
A Kambas, F Venetsanou, D Giannakidou, IG Fatouros, A Avloniti, ...
Research in developmental disabilities 33 (5), 1626-1632, 2012
562012
Organised physical activity and health in preschool age: a review
F Venetsanou, A Kambas, D Giannakidou
Central European Journal of Public Health 23 (3), 200-207, 2015
472015
Motor Proficiency in Young Children: a closer look at potential gender differences
F Venetsanou, A Kambas
Sage Open, 1-10, 2016
462016
Can motor proficiency in preschool age affect physical activity in adolescence?
F Venetsanou, A Kambas
Pediatric Exercise Science 29 (2), 254-259, 2017
352017
Effects of a recreational gymnastics program on the motor proficiency of young children
N Karachle, A Dania, F Venetsanou
Science of Gymnastics Journal 9 (1), 17-25, 2017
352017
Actual vs. perceived motor competence in children (8–10 years): An issue of non-veridicality
CCT Clark, J Moran, B Drury, F Venetsanou, JFT Fernandes
Journal of Functional Morphology and Kinesiology 3 (2), 20, 2018
332018
Physical activity in pre-school children: trends over time and associations with body mass index and screen time
F Venetsanou, A Kambas, V Gourgoulis, M Yannakoulia
Annals of human biology 46 (5), 393-399, 2019
322019
The support and promotion of self-regulated learning in distance education
E Nikolaki, M Koutsouba, G Lykesas, F Venetsanou, D Savidou
European Journal of Open, Distance and E-learning 20 (1), 2017
272017
Effect of a psychomotor program on the motor proficiency and self-perceptions of preschool children
A Marouli, GE Papavasileiou, A Dania, F Venetsanou
Journal of Physical Education and Sport 16 (4), 1365-1371, 2016
272016
Pedometer determined physical activity and obesity prevalence of Greek children aged 4–6 years
A Kambas, F Venetsanou, A Avloniti, DM Giannakidou, V Gourgoulis, ...
Annals of human biology 42 (3), 233-238, 2015
272015
Validation of the Canadian Assessment of Physical Literacy for Greek children: Understanding assessment in response to culture and pedagogy
A Dania, V Kaioglou, F Venetsanou
European Physical Education Review, 1356336X20904079, 2020
262020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20