Παρακολούθηση
Tamim Asfour
Tamim Asfour
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data-driven grasp synthesis—a survey
J Bohg, A Morales, T Asfour, D Kragic
IEEE Transactions on robotics 30 (2), 289-309, 2013
11742013
Learning and generalization of motor skills by learning from demonstration
P Pastor, H Hoffmann, T Asfour, S Schaal
2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 763-768, 2009
8992009
Parameter space noise for exploration
M Plappert, R Houthooft, P Dhariwal, S Sidor, RY Chen, X Chen, T Asfour, ...
arXiv preprint arXiv:1706.01905, 2017
7092017
ARMAR-III: An integrated humanoid platform for sensory-motor control
T Asfour, K Regenstein, P Azad, J Schroder, A Bierbaum, N Vahrenkamp, ...
2006 6th IEEE-RAS international conference on humanoid robots, 169-175, 2006
5032006
Task-specific generalization of discrete and periodic dynamic movement primitives
A Ude, A Gams, T Asfour, J Morimoto
IEEE Transactions on Robotics 26 (5), 800-815, 2010
4612010
Design of the TUAT/Karlsruhe humanoid hand
N Fukaya, S Toyama, T Asfour, R Dillmann
Proceedings. 2000 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots …, 2000
3512000
Manipulation planning among movable obstacles
M Stilman, JU Schamburek, J Kuffner, T Asfour
Proceedings 2007 IEEE international conference on robotics and automation …, 2007
2992007
Model-based reinforcement learning via meta-policy optimization
I Clavera, J Rothfuss, J Schulman, Y Fujita, T Asfour, P Abbeel
Conference on Robot Learning, 617-629, 2018
2772018
Promp: Proximal meta-policy search
J Rothfuss, D Lee, I Clavera, T Asfour, P Abbeel
arXiv preprint arXiv:1810.06784, 2018
268*2018
Imitation learning of dual-arm manipulation tasks in humanoid robots
T Asfour, P Azad, F Gyarfas, R Dillmann
International journal of humanoid robotics 5 (02), 183-202, 2008
2652008
An integrated approach to inverse kinematics and path planning for redundant manipulators
D Bertram, J Kuffner, R Dillmann, T Asfour
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
2462006
The KIT whole-body human motion database
C Mandery, Ö Terlemez, M Do, N Vahrenkamp, T Asfour
2015 International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 329-336, 2015
2272015
Humanoid motion planning for dual-arm manipulation and re-grasping tasks
N Vahrenkamp, D Berenson, T Asfour, J Kuffner, R Dillmann
2009 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2009
2242009
Human-like motion of a humanoid robot arm based on a closed-form solution of the inverse kinematics problem
T Asfour, R Dillmann
Proceedings 2003 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and …, 2003
2192003
Object–action complexes: Grounded abstractions of sensory–motor processes
N Krüger, C Geib, J Piater, R Petrick, M Steedman, F Wörgötter, A Ude, ...
Robotics and Autonomous Systems 59 (10), 740-757, 2011
2112011
Combining Harris interest points and the SIFT descriptor for fast scale-invariant object recognition
P Azad, T Asfour, R Dillmann
2009 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2009
1862009
Robot placement based on reachability inversion
N Vahrenkamp, T Asfour, R Dillmann
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1970-1975, 2013
1672013
Opengrasp: a toolkit for robot grasping simulation
B León, S Ulbrich, R Diankov, G Puche, M Przybylski, A Morales, T Asfour, ...
Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots: Second …, 2010
1672010
Programming by demonstration: dual-arm manipulation tasks for humanoid robots
R Zollner, T Asfour, R Dillmann
2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2004
1662004
Learning a bidirectional mapping between human whole-body motion and natural language using deep recurrent neural networks
M Plappert, C Mandery, T Asfour
Robotics and Autonomous Systems 109, 13-26, 2018
156*2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20