Sebastien Bourguignon
Sebastien Bourguignon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec-nantes.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A sparsity-based method for the estimation of spectral lines from irregularly sampled data
S Bourguignon, H Carfantan, J Idier
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 1 (4), 575-585, 2007
1002007
SparSpec: a new method for fitting multiple sinusoids with irregularly sampled data
S Bourguignon, H Carfantan, T Böhm
Astronomy & Astrophysics 462 (1), 379-387, 2007
722007
Exact sparse approximation problems via mixed-integer programming: Formulations and computational performance
S Bourguignon, J Ninin, H Carfantan, M Mongeau
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (6), 1405-1419, 2015
612015
A Bayesian approach to the modelling of α Cen A
M Bazot, S Bourguignon, J Christensen-Dalsgaard
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 427 (3), 1847-1866, 2012
582012
Overview of recent progress in fisheries acoustics made by Ifremer with examples from the Bay of Biscay
VM Trenkel, L Berger, S Bourguignon, M Doray, R Fablet, J Massé, ...
Aquatic Living Resources 22 (4), 433-445, 2009
492009
Bernoulli-Gaussian spectral analysis of unevenly spaced astrophysical data
S Bourguignon, H Carfantan
IEEE/SP 13th Workshop on Statistical Signal Processing, 2005, 811-816, 2005
422005
Joint reconstruction strategy for structured illumination microscopy with unknown illuminations
S Labouesse, A Negash, J Idier, S Bourguignon, T Mangeat, P Liu, ...
IEEE Transactions on Image Processing 26 (5), 2480-2493, 2017
342017
Restoration of astrophysical spectra with sparsity constraints: Models and algorithms
S Bourguignon, D Mary, É Slezak
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (5), 1002-1013, 2011
342011
A linear model approach for ultrasonic inverse problems with attenuation and dispersion
E Carcreff, S Bourguignon, J Idier, L Simon
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 61 …, 2014
312014
Modeling the spatial PSF at the VLT focal plane for MUSE WFM data analysis purpose
D Serre, E Villeneuve, H Carfantan, L Jolissaint, V Mazet, S Bourguignon, ...
Adaptive Optics Systems II 7736, 773649, 2010
222010
On the superresolution capacity of imagers using unknown speckle illuminations
J Idier, S Labouesse, M Allain, P Liu, S Bourguignon, A Sentenac
IEEE Transactions on Computational Imaging 4 (1), 87-98, 2017
202017
Processing MUSE hyperspectral data: Denoising, deconvolution and detection of astrophysical sources
S Bourguignon, D Mary, É Slezak
Statistical Methodology 9 (1-2), 32-43, 2012
192012
Sparse deconvolution: Comparison of statistical and deterministic approaches
S Bourguignon, C Soussen, H Carfantan, J Idier
2011 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 317-320, 2011
182011
Estimation of stellar parameters using Monte Carlo Markov Chains
M Bazot, S Bourguignon, J Christensen-Dalsgaard
arXiv preprint arXiv:0803.2529, 2008
182008
Sparsity-based denoising of hyperspectral astrophysical data with colored noise: Application to the MUSE instrument
S Bourguignon, D Mary, E Slezak
2010 2nd Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in …, 2010
172010
Possible detection of phase changes from the non-transiting planet HD 46375b by CoRoT
P Gaulme, M Vannier, T Guillot, B Mosser, D Mary, WW Weiss, ...
Astronomy & Astrophysics 518, L153, 2010
152010
Methodological developments for improved bottom detection with the ME70 multibeam echosounder
S Bourguignon, L Berger, C Scalabrin, R Fablet, V Mazauric
ICES Journal of Marine Science 66 (6), 1015-1022, 2009
152009
Resolution enhancement of ultrasonic signals by up-sampled sparse deconvolution
E Carcreff, S Bourguignon, J Idier, L Simon
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
142013
Improvement of the total focusing method using an inverse problem approach
E Carcreff, N Laroche, D Braconnier, A Duclos, S Bourguignon
2017 IEEE international ultrasonics symposium (IUS), 1-4, 2017
132017
Sparsity-based composite detection tests. Application to astrophysical hyperspectral data
S Paris, D Mary, A Ferrari, S Bourguignon
2011 19th European Signal Processing Conference, 1909-1913, 2011
112011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20