Παρακολούθηση
Dimitris P. Makris PhD DIC
Dimitris P. Makris PhD DIC
Associate Professor, Green Processes & Biorefinery Group, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polyphenolic content and in vitro antioxidant characteristics of wine industry and other agri-food solid waste extracts
DP Makris, G Boskou, NK Andrikopoulos
Journal of Food Composition and Analysis 20 (2), 125-132, 2007
6882007
Effect of principal polyphenolic components in relation to antioxidant characteristics of aged red wines
A Arnous, DP Makris, P Kefalas
Journal of agricultural and food chemistry 49 (12), 5736-5742, 2001
6022001
Correlation of pigment and flavanol content with antioxidant properties in selected aged regional wines from Greece
A Arnous, DP Makris, P Kefalas
Journal of food composition and analysis 15 (6), 655-665, 2002
5352002
Domestic processing of onion bulbs (Allium cepa) and asparagus spears (Asparagus officinalis): effect on flavonol content and antioxidant status
DP Makris, JT Rossiter
Journal of Agricultural and Food Chemistry 49 (7), 3216-3222, 2001
3352001
Determination of low molecular weight polyphenolic constituents in grape (Vitis vinifera sp.) seed extracts: Correlation with antiradical activity
R Guendez, S Kallithraka, DP Makris, P Kefalas
Food chemistry 89 (1), 1-9, 2005
2992005
Fortification of yoghurts with grape (Vitis vinifera) seed extracts
V Chouchouli, N Kalogeropoulos, SJ Konteles, E Karvela, DP Makris, ...
LWT-Food Science and Technology 53 (2), 522-529, 2013
2812013
Flavonols in grapes, grape products and wines: Burden, profile and influential parameters
DP Makris, S Kallithraka, P Kefalas
Journal of Food Composition and Analysis 19 (5), 396-404, 2006
2722006
Determination of major anthocyanin pigments in Hellenic native grape varieties (Vitis vinifera sp.): association with antiradical activity
S Kallithraka, AAA Mohdaly, DP Makris, P Kefalas
Journal of Food Composition and Analysis 18 (5), 375-386, 2005
2542005
Novel lactic acid-based natural deep eutectic solvents: Efficiency in the ultrasound-assisted extraction of antioxidant polyphenols from common native Greek medicinal plants
C Bakirtzi, K Triantafyllidou, DP Makris
Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 3, 120-127, 2016
2472016
Carob pods (Ceratonia siliqua L.) as a source of polyphenolic antioxidants
DP Makris, P Kefalas
Food Technology and Biotechnology 42 (2), 105-108, 2004
2382004
Heat-induced, metal-catalyzed oxidative degradation of quercetin and rutin (quercetin 3-O-rhamnosylglucoside) in aqueous model systems
DP Makris, JT Rossiter
Journal of Agricultural and Food Chemistry 48 (9), 3830-3838, 2000
2362000
Recovery of antioxidant phenolics from white vinification solid by-products employing water/ethanol mixtures
DP Makris, G Boskou, NK Andrikopoulos
Bioresource technology 98 (15), 2963-2967, 2007
2242007
Optimisation of the extraction of olive (Olea europaea) leaf phenolics using water/ethanol-based solvent systems and response surface methodology
S Mylonaki, E Kiassos, DP Makris, P Kefalas
Analytical and bioanalytical chemistry 392, 977-985, 2008
2112008
Polyphenol characterization and encapsulation in β-cyclodextrin of a flavonoid-rich Hypericum perforatum (St John's wort) extract
N Kalogeropoulos, K Yannakopoulou, A Gioxari, A Chiou, DP Makris
LWT-Food science and Technology 43 (6), 882-889, 2010
1672010
A green ultrasound-assisted extraction process for the recovery of antioxidant polyphenols and pigments from onion solid wastes using Box–Behnken experimental design and kinetics
P Katsampa, E Valsamedou, S Grigorakis, DP Makris
Industrial Crops and Products 77, 535-543, 2015
1612015
Thermal Stability of Anthocyanin Extract of Hibiscus sabdariffa L. in the Presence of β-Cyclodextrin
I Mourtzinos, DP Makris, K Yannakopoulou, N Kalogeropoulos, I Michali, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 56 (21), 10303-10310, 2008
1522008
Novel Glycerol-Based Natural Eutectic Mixtures and Their Efficiency in the Ultrasound-Assisted Extraction of Antioxidant Polyphenols from Agri-Food Waste Biomass
E Mouratoglou, V Malliou, DP Makris
Waste and Biomass Valorization 7 (6), 1377-1387, 2016
1482016
Determination of hydrogen peroxide scavenging activity of cinnamic and benzoic acids employing a highly sensitive peroxyoxalate chemiluminescence-based assay: Structure …
A Mansouri, DP Makris, P Kefalas
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 39 (1-2), 22-26, 2005
1412005
Differentiation of young red wines based on cultivar and geographical origin with application of chemometrics of principal polyphenolic constituents
DP Makris, S Kallithraka, A Mamalos
Talanta 70 (5), 1143-1152, 2006
1392006
The effect of polyphenolic composition as related to antioxidant capacity in white wines
DP Makris, E Psarra, S Kallithraka, P Kefalas
Food Research International 36 (8), 805-814, 2003
1382003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20