Παρακολούθηση
David L Robertson
David L Robertson
Professor, CVR Bioinformatics, MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SARS-CoV-2 variants, spike mutations and immune escape
WT Harvey, AM Carabelli, B Jackson, RK Gupta, EC Thomson, ...
Nature Reviews Microbiology 19 (7), 409-424, 2021
30612021
Origin of HIV-1 in the chimpanzee Pan troglodytes troglodytes
F Gao, E Bailes, DL Robertson, Y Chen, CM Rodenburg, SF Michael, ...
Nature 397 (6718), 436-441, 1999
27881999
HIV-1 nomenclature proposal
DL Robertson, JP Anderson, JA Bradac, JK Carr, B Foley, RK Funkhouser, ...
Science 288 (5463), 55-55, 2000
14652000
A new human immunodeficiency virus derived from gorillas
JC Plantier, M Leoz, JE Dickerson, F De Oliveira, F Cordonnier, V Lemée, ...
Nature medicine 15 (8), 871, 2009
10772009
Evaluating the effects of SARS-CoV-2 Spike mutation D614G on transmissibility and pathogenicity
E Volz, V Hill, JT McCrone, A Price, D Jorgensen, Á O’Toole, J Southgate, ...
Cell, 2020
10582020
Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus lineage responsible for the COVID-19 pandemic
MF Boni, P Lemey, X Jiang, TTY Lam, BW Perry, TA Castoe, A Rambaut, ...
Nature Microbiology 5, 1408–1417, 2020
10332020
Preliminary genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in the UK defined by a novel set of spike mutations
A Rambaut, N Loman, O Pybus, W Barclay, J Barrett, A Carabelli, ...
Virological 563, 33, 2020
7952020
Recombination in HIV-1.
DL Robertson, PM Sharp, FE McCutchan, BH Hahn
Nature 374 (6518), 124, 1995
7851995
Recurrent emergence of SARS-CoV-2 spike deletion H69/V70 and its role in the variant of concern lineage B. 1.1. 7
B Meng, SA Kemp, G Papa, R Datir, IATM Ferreira, S Marelli, WT Harvey, ...
Cell Reports, 109292, 2021
647*2021
Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity
EC Thomson, LE Rosen, JG Shepherd, R Spreafico, A da Silva Filipe, ...
Cell 184 (5), 1171-1187. e20, 2021
643*2021
Changes to virus taxonomy and to the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (2021)
PJ Walker, SG Siddell, EJ Lefkowitz, AR Mushegian, EM Adriaenssens, ...
Archives of virology, 1-16, 2021
6052021
Genome-wide classification and evolutionary analysis of the bHLH family of transcription factors in Arabidopsis, poplar, rice, moss, and algae
L Carretero-Paulet, A Galstyan, I Roig-Villanova, JF Martínez-García, ...
Plant physiology 153 (3), 1398-1412, 2010
5782010
SARS-CoV-2 Omicron is an immune escape variant with an altered cell entry pathway
BJ Willett, J Grove, OA MacLean, C Wilkie, G De Lorenzo, W Furnon, ...
Nature Microbiology, 1-19, 2022
568*2022
The Origins of SARS-CoV-2: A Critical Review
EC Holmes, SA Goldstein, AL Rasmussen, DL Robertson, ...
5282021
SARS-CoV-2 variant biology: immune escape, transmission and fitness
AM Carabelli, TP Peacock, LG Thorne, WT Harvey, J Hughes, ...
Nature Reviews Microbiology 21 (3), 162-177, 2023
5232023
Recombination in AIDS viruses
DL Robertson, BH Hahn, PM Sharp
Journal of molecular evolution 40, 249-259, 1995
4991995
Genetic diversity of human immunodeficiency virus type 2: evidence for distinct sequence subtypes with differences in virus biology.
F Gao, L Yue, DL Robertson, SC Hill, H Hui, RJ Biggar, AE Neequaye, ...
Journal of virology 68 (11), 7433-7447, 1994
4971994
The heterosexual human immunodeficiency virus type 1 epidemic in Thailand is caused by an intersubtype (A/E) recombinant of African origin.
F Gao, DL Robertson, SG Morrison, H Hui, S Craig, J Decker, PN Fultz, ...
Journal of Virology 70 (10), 7013-7029, 1996
4851996
Unprecedented degree of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) group M genetic diversity in the Democratic Republic of Congo suggests that the HIV-1 pandemic originated in …
N Vidal, M Peeters, C Mulanga-Kabeya, N Nzilambi, D Robertson, ...
Journal of virology 74 (22), 10498-10507, 2000
4062000
The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic
M Worobey, JI Levy, LM Serrano, A Crits-Christoph, JE Pekar, ...
Science, abp8715, 2022
359*2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20