Παρακολούθηση
Tatiana von Landesberger (Tekušová)
Tatiana von Landesberger (Tekušová)
University of Cologne, Cologne, Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gris.tu-darmstadt.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visual analysis of large graphs: state‐of‐the‐art and future research challenges
T Von Landesberger, A Kuijper, T Schreck, J Kohlhammer, JJ van Wijk, ...
Computer graphics forum 30 (6), 1719-1749, 2011
7362011
MobilityGraphs: Visual analysis of mass mobility dynamics via spatio-temporal graphs and clustering
T Von Landesberger, F Brodkorb, P Roskosch, N Andrienko, G Andrienko, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 22 (1), 11-20, 2015
2412015
Visual cluster analysis of trajectory data with interactive kohonen maps
T Schreck, J Bernard, T Von Landesberger, J Kohlhammer
Information Visualization 8 (1), 14-29, 2009
2402009
Space‐in‐time and time‐in‐space self‐organizing maps for exploring spatiotemporal patterns
G Andrienko, N Andrienko, S Bremm, T Schreck, T Von Landesberger, ...
Computer Graphics Forum 29 (3), 913-922, 2010
2042010
Visual analysis of pressure in football
G Andrienko, N Andrienko, G Budziak, J Dykes, G Fuchs, ...
Data Mining and Knowledge Discovery 31, 1793-1839, 2017
1262017
Interactive visual comparison of multiple trees
S Bremm, T von Landesberger, M Heß, T Schreck, P Weil, K Hamacherk
2011 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 31-40, 2011
1262011
Visual analytics methods for categoric spatio-temporal data
T Von Landesberger, S Bremm, N Andrienko, G Andrienko, M Tekušová
2012 IEEE conference on visual analytics science and technology (VAST), 183-192, 2012
1052012
An investigation of phishing awareness and education over time: When and how to best remind users
B Reinheimer, L Aldag, P Mayer, M Mossano, R Duezguen, B Lofthouse, ...
Sixteenth Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2020), 259-284, 2020
922020
Trajectory-based visual analysis of large financial time series data
T Schreck, T Tekušová, J Kohlhammer, D Fellner
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 9 (2), 30-37, 2007
862007
Techniques for precision-based visual analysis of projected data
T Schreck, T Von Landesberger, S Bremm
Information Visualization 9 (3), 181-193, 2010
852010
Assisted descriptor selection based on visual comparative data analysis
S Bremm, T von Landesberger, J Bernard, T Schreck
Computer Graphics Forum 30 (3), 891-900, 2011
672011
Visual analysis of graphs with multiple connected components
T von Landesberger, M Gorner, T Schreck
2009 IEEE symposium on visual analytics science and technology, 155-162, 2009
572009
A framework for using self-organising maps to analyse spatio-temporal patterns, exemplified by analysis of mobile phone usage
G Andrienko, N Andrienko, P Bak, S Bremm, D Keim, T von Landesberger, ...
Journal of Location based services 4 (3-4), 200-221, 2010
512010
Interaction taxonomy for tracking of user actions in visual analytics applications
T von Landesberger, S Fiebig, S Bremm, A Kuijper, DW Fellner
Handbook of Human Centric Visualization, 653-670, 2014
502014
Visual Analytics for Model-based Medical Image Segmentation: Opportunities and Challenges
T von Landesberger, S Bremm, M Kirschner, S Wesarg, A Kuijper
Expert Systems with Applications 40 (12), 4934-4943, 2013
452013
Clustnails: Visual analysis of subspace clusters
A Tatu, L Zhang, E Bertini, T Schreck, D Keim, S Bremm, ...
Tsinghua Science and Technology 17 (4), 419-428, 2012
382012
Visualizing time-dependent data in multivariate hierarchic plots-design and evaluation of an economic application
T Tekusova, T Schreck
2008 12th International Conference Information Visualisation, 143-150, 2008
382008
Applying animation to the visual analysis of financial time-dependent data
T Tekusova, J Kohlhammer
2007 11th International Conference Information Visualization (IV'07), 101-108, 2007
382007
A system for interactive visual analysis of large graphs using motifs in graph editing and aggregation.
T Von Landesberger, M Görner, R Rehner, T Schreck
VMV 9, 331-340, 2009
372009
Visual analysis of contagion in networks
T von Landesberger, S Diel, S Bremm, DW Fellner
Information Visualization 14 (2), 93-110, 2015
352015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20