Παρακολούθηση
Valerià Paül
Valerià Paül
Assoc. Professor - Department of Geography - Universidade de Santiago de Compostela
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Peri-urban farmland conservation and development of alternative food networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain)
V Paül, F Haslam McKenzie
Land Use Policy 30 (1), 94-105, 2013
2062013
Containing urban sprawl: trends in land use and spatial planning in the metropolitan region of Barcelona
V Paül, M Tonts
Journal of Environmental Planning and Management 48 (1), 7-35, 2005
2042005
Incorporating annoyance in airport environmental policy: noise, societal response and community participation
P Suau-Sanchez, M Pallares-Barbera, V Paül
Journal of Transport Geography 19 (2), 275-284, 2011
852011
Measuring the Accessibility of Public Transport: A Critical Comparison Between Methods in Helsinki
X Albacete, D Olaru, V Paül, S Biermann
Applied Spatial Analysis and Policy 10 (2), 161-188, 2017
502017
El turismo activo como modalidad turística en expansión. Análisis de la oferta de turismo activo en España
N Araújo, JA Fraiz, V Paül
Contabilidad y Negocios 7 (13), 59-70, 2012
45*2012
Agroturismo en entornos periurbanos: enseñanzas de la iniciativa holeriturismo en el Parc Agrari del Baix Llobregat (Cataluña)
V Paül, N Araújo
Cuadernos de Turismo, 183-208, 2012
42*2012
L’ordenació dels espais agraris metropolitans. Plans, gestió i conflictes territorials a la regió de Barcelona
V Paül
Universitat de Barcelona, 2006
392006
Transboundary protected areas as ideal tools? Analyzing the Gerês-Xurés transboundary biosphere reserve
JM Trillo-Santamaría, V Paül
Land Use Policy 52, 454-463, 2016
332016
El turismo activo o de aventura como componente destacado del turismo de naturaleza. Análisis de la oferta en Galicia
N Araújo, V Paül, JA Fraiz
Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas 4, 8-31, 2011
32*2011
The Oldest Boundary in Europe? A Critical Approach to the Spanish-Portuguese Border: The Raia Between Galicia and Portugal
JM Trillo-Santamaría, V Paül
Geopolitics 19 (1), 161-181, 2014
302014
Hopes for the Countryside’s Future. An Analysis of Two Endogenous Development Experiences in South-Eastern Galicia
V Paül
Journal of Urban and Regional Analysis 5 (2), 169-192, 2013
302013
Agricultural Areas Under Metropolitan Threats: Lessons for Perth from Barcelona
V Paül, F Haslam McKenzie
Demographic Change in Australia's Rural Landscapes, 125-152, 2011
302011
La dimensión territorial de la Estrategia Europa 2020. Las regiones europeas en la senda oficial para salir de la crisis
RC Lois González, AM Feal Pérez, V Paül
Ería. Revista cuatrimestral de Geografía, 211-242, 2013
242013
Ciudades que cruzan la frontera: un análisis crítico del proyecto Eurocidade Chaves-Verín
JM Trillo-Santamaría, RC Lois González, V Paül
Cuadernos Geográficos 54 (1), 160-185, 2015
22*2015
‘About Time the Regions Were Recognised’: interpreting region-building in Western Australia
V Paül, F Haslam McKenzie
Australian Geographer 46 (3), 363-388, 2015
212015
El desarrollo territorial: entre la perspectiva ambiental, la cohesión social y el crecimiento económico
S Davoudi, J Farinós, V Paül, A de Vries
Territorios, sociedades y políticas, 199-238, 2009
21*2009
Discussing the Couto Mixto (Galicia, Spain): Transcending the Territorial Trap Through Borderscapes and Border Poetics Analyses
V Paül, JM Trillo-Santamaría
Geopolitics 20 (1), 56-78, 2015
202015
L'ordenació dels espais agraris a Catalunya. Una visió retrospectiva
V Paül
La futura llei d'espais agraris de Catalunya: jornades de reflexió …, 2009
182009
El cambio de los usos agrarios del suelo en el actual ámbito metropolitano de Barcelona (del siglo XVIII a la actualidad)
V Paül
Investigaciones Geográficas (Esp), 145-188, 2010
16*2010
Action Research for Tourism Planning in Rural Areas? Examining an Experience from the Couto Mixto (Galicia, Spain)
V Paül, J Trillo-Santamaría, P Pérez-Costas
Geographical Research 54 (2), 153-164, 2016
142016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20