Παρακολούθηση
Ghassan Hamarneh
Ghassan Hamarneh
Computing Science, Simon Fraser University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sfu.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on shape correspondence
O Van Kaick, H Zhang, G Hamarneh, D Cohen‐Or
Computer graphics forum 30 (6), 1681-1707, 2011
7422011
BrainNetCNN: Convolutional neural networks for brain networks; towards predicting neurodevelopment
J Kawahara, CJ Brown, SP Miller, BG Booth, V Chau, RE Grunau, ...
NeuroImage 146, 1038-1049, 2017
3692017
Deep semantic segmentation of natural and medical images: a review
S Asgari Taghanaki, K Abhishek, JP Cohen, J Cohen-Adad, G Hamarneh
Artificial Intelligence Review 54 (1), 137-178, 2021
3492021
Deep features to classify skin lesions
J Kawahara, A BenTaieb, G Hamarneh
2016 IEEE 13th international symposium on biomedical imaging (ISBI), 1397-1400, 2016
2992016
Seven-point checklist and skin lesion classification using multitask multimodal neural nets
J Kawahara, S Daneshvar, G Argenziano, G Hamarneh
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (2), 538-546, 2018
2112018
Watershed segmentation using prior shape and appearance knowledge
G Hamarneh, X Li
Image and Vision Computing 27 (1-2), 59-68, 2009
1902009
n-SIFT: n-Dimensional Scale Invariant Feature Transform
W Cheung, G Hamarneh
Image Processing, IEEE Transactions on 18 (9), 2012-2021, 2009
1792009
Segmentation of intra-retinal layers from optical coherence tomography images using an active contour approach
A Yazdanpanah, G Hamarneh, BR Smith, MV Sarunic
IEEE transactions on medical imaging 30 (2), 484-496, 2010
1762010
Combo loss: Handling input and output imbalance in multi-organ segmentation
SA Taghanaki, Y Zheng, SK Zhou, B Georgescu, P Sharma, D Xu, ...
Computerized Medical Imaging and Graphics 75, 24-33, 2019
1722019
N-sift: N-dimensional scale invariant feature transform for matching medical images
W Cheung, G Hamarneh
2007 4th IEEE international symposium on biomedical imaging: from nano to …, 2007
1682007
Active learning for interactive 3D image segmentation
A Top, G Hamarneh, R Abugharbieh
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2011
1602011
Topology aware fully convolutional networks for histology gland segmentation
A BenTaieb, G Hamarneh
International conference on medical image computing and computer-assisted …, 2016
1552016
Multi-resolution-tract CNN with hybrid pretrained and skin-lesion trained layers
J Kawahara, G Hamarneh
International workshop on machine learning in medical imaging, 164-171, 2016
1522016
VascuSynth: Simulating vascular trees for generating volumetric image data with ground-truth segmentation and tree analysis
G Hamarneh, P Jassi
Computerized medical imaging and graphics 34 (8), 605-616, 2010
1522010
Adversarial stain transfer for histopathology image analysis
A BenTaieb, G Hamarneh
IEEE transactions on medical imaging 37 (3), 792-802, 2017
1462017
Evaluation and comparison of anatomical landmark detection methods for cephalometric x-ray images: a grand challenge
CW Wang, CT Huang, MC Hsieh, CH Li, SW Chang, WC Li, R Vandaele, ...
IEEE transactions on medical imaging 34 (9), 1890-1900, 2015
1262015
Evaluation of Three Algorithms for the Segmentation of Overlapping Cervical Cells
Z Lu, G Carneiro, A Bradley, D Ushizima, MS Nosrati, A Bianchi, ...
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2016
1222016
Prior knowledge for part correspondence
O Van Kaick, A Tagliasacchi, O Sidi, H Zhang, D Cohen‐Or, L Wolf, ...
Computer Graphics Forum 30 (2), 553-562, 2011
1192011
Intra-retinal layer segmentation in optical coherence tomography using an active contour approach
A Yazdanpanah, G Hamarneh, B Smith, M Sarunic
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2009
1192009
Automated tracking of muscle fascicle orientation in B-mode ultrasound images
M Rana, G Hamarneh, JM Wakeling
Journal of biomechanics 42 (13), 2068-2073, 2009
1172009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20