Παρακολούθηση
Yannis Tyrinopoulos
Yannis Tyrinopoulos
Ass. Professor of University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Public transit user satisfaction: Variability and policy implications
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
Transport Policy 15 (4), 260-272, 2008
6442008
Factors affecting modal choice in urban mobility
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
European Transport Research Review 5 (1), 27-39, 2013
1702013
Estimation of satisfied customers in public transport systems: a new methodological approach
M Morfoulaki, Y Tyrinopoulos, G Aifadopoulou
Journal of the Transportation Research Forum 46 (1424-2016-117789), 62-72, 2007
1142007
A complete methodology for the quality control of passenger services in the public transport business
T Yannis, A Georgia
EUT Edizioni Università di Trieste, 2008
1122008
Macroscopic traffic flow model calibration using different optimization algorithms
A Spiliopoulou, I Papamichail, M Papageorgiou, Y Tyrinopoulos, ...
Operational Research 17, 145-164, 2017
632017
Factors affecting bus users’ satisfaction in times of economic crisis
D Efthymiou, C Antoniou, Y Tyrinopoulos, E Skaltsogianni
Transportation Research Part A: Policy and Practice 114, 3-12, 2018
572018
Review of factors affecting transportation systems adoption and satisfaction
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
Demand for emerging transportation systems, 11-36, 2020
282020
Factors affecting public transport use in touristic areas
C Antoniou, Y Tyrinopoulos
International Journal of Transportation 1 (1), 2013
282013
Spatially aware model for optimal site selection: method and application in a greek mobility center
D Efthymiou, C Antoniou, Y Tyrinopoulos
Transportation research record 2276 (1), 146-155, 2012
222012
Exploring the effects of economic crisis in road transport: The case of Greece
T Moschovou, Y Tyrinopoulos
International Journal of Transportation Science and Technology 7 (4), 264-273, 2018
192018
A complete conceptual model for the integrated management of the transportation work
Y Tyrinopoulos
Journal of Public Transportation 7 (4), 101-121, 2004
192004
Overview of nonlinear programming methods suitable for calibration of traffic flow models
M Kontorinaki, A Spiliopoulou, I Papamichail, M Papageorgiou, ...
Operational Research 15, 327-336, 2015
122015
Measuring the effects of economic crisis on users’ perceptions of public transport quality
D Efthymiou, M Kaziales, C Antoniou, Y Tyrinopoulos
Transportation Research Record 2415 (1), 1-12, 2014
112014
Analysis of passengers' perception of public transport quality and performance
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
International Journal of Information Systems and Supply Chain Management …, 2014
92014
Deployment of intelligent transportation systems in South East Europe: current status and future prospects
E Mitsakis, P Iordanopoulos, G Aifadopoulou, Y Tyrinopoulos, ...
Transportation Research Record 2489 (1), 39-48, 2015
72015
Current Status of ITS Deployment in Greece
E Mitsakis, M Chatziathanasiou, Y Tyrinopoulos, P Iordanopoulos
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (2), 169-173, 2013
72013
Factors affecting modal choice in urban mobility. European Transport Research Review, 5 (1), 27-39
Y Tyrinopoulos, C Antoniou
72012
Rapid transit network design for on-line electric vehicles.
A Mpousdra, C Iliopoulou, K Kepaptsoglou, E Vlahogianni, ...
Advances in Transportation Studies 46, 2018
52018
Key drivers of fare evasion in a metro system: Evidence from Athens, Greece
C Milioti, A Panoutsopoulos, K Kepaptsoglou, Y Tyrinopoulos
Case Studies on Transport Policy 8 (3), 778-783, 2020
42020
11. A critical overview of ICT deployment in transport in Europe
Y Tyrinopoulos, A Kortsari, M Chatziathanasiou
ICT for Transport: Opportunities and Threats 249, 2015
42015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20