Παρακολούθηση
Leandro Pardo
Leandro Pardo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mat.ucm.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical inference based on divergence measures
L Pardo
Chapman & Hall/CRC, 2005
886*2005
Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones.
R Crites, G Tchobanoglous, M Camargo, L Pardo, G Mejía
McGraw-Hill, 2000
4342000
On the applications of divergence type measures in testing statistical hypotheses
M Salicrú, D Morales, ML Menéndez, L Pardo
Journal of Multivariate Analysis 51 (2), 372-391, 1994
1601994
Asymptotic divergence of estimates of discrete distributions
D Morales, L Pardo, I Vajda
Journal of statistical Planning and Inference 48 (3), 347-369, 1995
1381995
The jensen-shannon divergence
ML Menéndez, JA Pardo, L Pardo, MC Pardo
Journal of the Franklin Institute 334 (2), 307-318, 1997
1161997
Asymptotic distribution of (h, φ)-entropies
M Salicru, ML Menendez, D Morales, L Pardo
Communications in Statistics-Theory and Methods 22 (7), 2015-2031, 1993
1121993
Medidas de bioseguridad que aplica el personal de enfermería durante la estancia hospitalaria del paciente.“Hospital Dr. José Garcés Rodríguez”. Salinas 2012-2013
C Panimboza, L Pardo
tesis de pregrado), Universidad Estatal Península de Santa Elena, La …, 2013
842013
Some new statistics for testing hypotheses in parametric models
D Morales, L Pardo, I Vajda
Journal of Multivariate Analysis 62 (1), 137-168, 1997
841997
Size and power considerations for testing loglinear models using φ-divergence test statistics
N Cressie, L Pardo, MC Pardo
Statistica Sinica 13 (2), 555-570, 2003
642003
Minimum phi-divergence estimator and hierarchical testing in loglinear models
N Cressie, L Pardo
Statistica Sinica 10 (3), 867-884, 2000
552000
Testing statistical hypotheses based on the density power divergence
A Basu, A Mandal, N Martin, L Pardo
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 65, 319-348, 2013
462013
Uncertainty of discrete stochastic systems: general theory and statistical inference
D Morales, L Pardo, I Vajda
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 1996
461996
Asymptotic behaviour and statistical applications of divergence measures in multinomial populations: A unified study
ML Menéndez, D Morales, L Pardo, M Salicrú
Statistical papers 36 (1), 1-29, 1995
461995
A Wald-type test statistic for testing linear hypothesis in logistic regression models based on minimum density power divergence estimator
A Basu, A Ghosh, A Mandal, N Martin, L Pardo
452017
Teoría de la información estadística
L Pardo Llorente
Estadística española, 195-268, 1993
45*1993
On generalized information and divergence measures and their applications: a brief review
IJ Taneja, L Pardo Llorente, D Morales González, ML Menéndez
Questiió: Quaderns d'Estadística, Sistemes, Informatica i Investigació …, 1989
441989
Influence analysis of robust Wald-type tests
A Ghosh, A Mandal, N Martín, L Pardo
Journal of Multivariate Analysis 147, 102-126, 2016
422016
Minimum φ-divergence estimator in logistic regression models
JA Pardo, L Pardo, MC Pardo
Statistical Papers 47 (1), 91-108, 2006
422006
Generalized Wald-type tests based on minimum density power divergence estimators
A Basu, A Mandal, N Martin, L Pardo
Statistics 50 (1), 1-26, 2016
392016
A generalized divergence for statistical inference
A Ghosh, IR Harris, A Maji, A Basu, L Pardo
382017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20