Παρακολούθηση
Narasinha Shurpali
Narasinha Shurpali
Senior Scientist, Natural Resources Institute Finland (Luke), Maaninka KUOPIO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα luke.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A synthesis of methane emissions from 71 northern, temperate, and subtropical wetlands
MR Turetsky, A Kotowska, J Bubier, NB Dise, P Crill, ERC Hornibrook, ...
Global change biology 20 (7), 2183-2197, 2014
3842014
Yield trends, and changes in soil organic-C and available NPK in a long-term rice–wheat system under integrated use of manures and fertilisers
RL Yadav, BS Dwivedi, K Prasad, OK Tomar, NJ Shurpali, PS Pandey
Field Crops Research 68 (3), 219-246, 2000
3432000
CO2 flux determination by closed-chamber methods can be seriously biased by inappropriate application of linear regression
L Kutzbach, J Schneider, T Sachs, M Giebels, H Nykänen, NJ Shurpali, ...
Biogeosciences 4 (6), 1005-1025, 2007
3212007
Carbon dioxide exchange in a peatland ecosystem
NJ Shurpali, SB Verma, J Kim, TJ Arkebauer
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 100 (D7), 14319-14326, 1995
2341995
The uncertain climate footprint of wetlands under human pressure
AMR Petrescu, A Lohila, JP Tuovinen, DD Baldocchi, AR Desai, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (15), 4594-4599, 2015
1732015
Emission factors and their uncertainty for the exchange of CO2, CH4 and N2O in Finnish managed peatlands
J Alm, NJ Shurpali, K Minkkinen, L Aro, J Hytönen, T Laurila, A Lohila, ...
FI, 2007
1512007
Heterotrophic soil respiration in forestry-drained peatlands
K Minkkinen, J Laine, NJ Shurpali, P Mäkiranta, J Alm, T Penttilä
Boreal Environment Research Publishing Board, 2007
1422007
Methods for determining emission factors for the use of peat and peatlands flux measurements and modelling
J Alm, NJ Shurpali, ES Tuittila, T Laurila, M Maljanen, S Saarnio, ...
FI, 2007
1392007
Potentials and challenges in lignocellulosic biofuel production technology
M Raud, T Kikas, O Sippula, NJ Shurpali
Reneable and Sustainable Energy Reviews 111, 44-56, 2019
1222019
Spatial variability of turbulent fluxes in the roughness sublayer of an even-aged pine forest
G Katul, CI Hsieh, D Bowling, K Clark, N Shurpali, A Turnipseed, ...
Boundary-Layer Meteorology 93 (1), 1-28, 1999
1201999
Soil greenhouse gas emissions from afforested organic soil croplands and cutaway peatlands
P Mäkiranta, J Hytönen, L Aro, M Maljanen, M Pihlatie, H Potila, ...
FI, 2007
1182007
Seasonal distribution of methane flux in a Minnesota peatland measured by eddy correlation
NJ Shurpali, SB Verma, RJ Clement, DP Billesbach
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 98 (D11), 20649-20655, 1993
1161993
Annual CO2 and CH4 fluxes of pristine boreal mires as a background for the lifecycle analyses of peat energy
S Saarnio, M Morero, NJ Shurpali, ES Tuittila, M Mäkilä, J Alm
FI, 2007
1102007
Direct experimental evidence for the contribution of lime to CO2 release from managed peat soil
C Biasi, SE Lind, NM Pekkarinen, JT Huttunen, NJ Shurpali, NP Hyvönen, ...
Soil Biology and Biochemistry 40 (10), 2660-2669, 2008
1072008
FLUXNET-CH 4 Synthesis Activity: Objectives, Observations, and Future Directions
SH Knox, RB Jackson, B Poulter, G McNicol, E Fluet-Chouinard, Z Zhang, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 100 (12), 2607-2632, 2019
882019
Cultivation of a perennial grass for bioenergy on a boreal organic soil–carbon sink or source?
NJ Shurpali, NP HYVÖNEN, JT Huttunen, RJ Clement, M Reichstein, ...
GCB Bioenergy 1 (1), 35-50, 2009
792009
Peatland biogeochemistry and watershed hydrology at the Marcell Experimental Forest
R Kolka, S Sebestyen, ES Verry, K Brooks
CRC press, 2011
742011
A multi-model comparison of soil carbon assessment of a coniferous forest stand
T Palosuo, B Foereid, M Svensson, N Shurpali, A Lehtonen, M Herbst, ...
Environmental Modelling & Software 35, 38-49, 2012
652012
Simulation of water table level and peat temperatures in boreal peatlands
R Weiss, NJ Shurpali, T Sallantaus, R Laiho, J Laine, J Alm
Ecological Modelling 192 (3-4), 441-456, 2006
632006
Micrometeorological measurements of methane flux in a Minnesota peatland during two growing seasons
NJ Shurpali, SB Verma
Biogeochemistry 40 (1), 1-15, 1998
631998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20