Παρακολούθηση
Benjamin Kille
Benjamin Kille
Researcher, NorwAI, NTNU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The plista dataset
B Kille, F Hopfgartner, T Brodt, T Heintz
Proceedings of the 2013 international news recommender systems workshop and …, 2013
1122013
Benchmarking news recommendations in a living lab
F Hopfgartner, B Kille, A Lommatzsch, T Plumbaum, T Brodt, T Heintz
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2014
562014
Increasing Diversity Through Furthest Neighbor-Based Recommendation
A Said, B Kille, BJ Jain, S Albayrak
542012
Benchmarking news recommendations: The clef newsreel use case
F Hopfgartner, T Brodt, J Seiler, B Kille, A Lommatzsch, M Larson, ...
ACM SIGIR Forum 49 (2), 129-136, 2016
522016
Recommending personalized news in short user sessions
EV Epure, B Kille, JE Ingvaldsen, R Deneckere, C Salinesi, S Albayrak
Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, 121-129, 2017
402017
Stream-based recommendations: Online and offline evaluation as a service
B Kille, A Lommatzsch, R Turrin, A Serény, M Larson, T Brodt, J Seiler, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2015
322015
Users' reading habits in online news portals
C Esiyok, B Kille, BJ Jain, F Hopfgartner, S Albayrak
Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium, 263-266, 2014
282014
CLEF 2017 NewsREEL overview: A stream-based recommender task for evaluation and education
A Lommatzsch, B Kille, F Hopfgartner, M Larson, T Brodt, J Seiler, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2017
252017
Overview of newsreel’16: Multi-dimensional evaluation of real-time stream-recommendation algorithms
B Kille, A Lommatzsch, GG Gebremeskel, F Hopfgartner, M Larson, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2016
252016
Incorporating context and trends in news recommender systems
A Lommatzsch, B Kille, S Albayrak
Proceedings of the international conference on web intelligence, 1062-1068, 2017
222017
Overview of clef newsreel 2015: News recommendation evaluation lab
B Kille, A Lommatzsch, R Turrin, A Serény, M Larson, T Brodt, J Seiler, ...
212015
Newsreel multimedia at mediaeval 2018: news recommendation with image and text content
A Lommatzsch, B Kille, F Hopfgartner, L Ramming
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2018 Workshop, 2018
142018
Idomaar: A framework for multi-dimensional benchmarking of recommender algorithms
M Scriminaci, A Lommatzsch, B Kille, F Hopfgartner, M Larson, D Malagoli, ...
Proceedings of the Poster Track of the 10th ACM Conference on Recommender …, 2016
132016
Modeling Difficulty in Recommender Systems.
B Kille, S Albayrak
RUE@ RecSys, 30-32, 2012
132012
Personalizing tags: a folksonomy-like approach for recommending movies
A Said, B Kille, EW De Luca, S Albayrak
Proceedings of the 2nd International Workshop on Information Heterogeneity …, 2011
122011
Diversity in news recommendations
A Bernstein, C de Vreese, N Helberger, W Schulz, K Zweig, C Baden, ...
arXiv preprint arXiv:2005.09495, 2020
112020
CLEF 2017 NewsREEL overview: offline and online evaluation of stream-based news recommender systems
B Kille, A Lommatzsch, F Hopfgartner, M Larson, T Brodt
102017
Continuous evaluation of large-scale information access systems: a case for living labs
F Hopfgartner, K Balog, A Lommatzsch, L Kelly, B Kille, A Schuth, ...
Information Retrieval Evaluation in a Changing World, 511-543, 2019
92019
Recommender systems challenge 2012
N Manouselis, A Said, D Tikk, J Hermanns, B Kille, H Drachsler, K Verbert, ...
Proceedings of the sixth ACM conference on Recommender systems, 353-354, 2012
92012
Real-time recommendation of streamed data
F Hopfgartner, B Kille, T Heintz, R Turrin
Proceedings of the 9th ACM Conference on Recommender Systems, 361-362, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20