Παρακολούθηση
Tamer ElBatt
Tamer ElBatt
Professor, Wireless Communications and Networks, The American University in Cairo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Joint scheduling and power control for wireless ad hoc networks
T ElBatt, A Ephremides
IEEE Transactions on Wireless communications 3 (1), 74-85, 2004
10582004
Performance evaluation of safety applications over DSRC vehicular ad hoc networks
J Yin, T ElBatt, G Yeung, B Ryu, S Habermas, H Krishnan, T Talty
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Vehicular ad hoc …, 2004
6272004
Cooperative collision warning using dedicated short range wireless communications
T ElBatt, SK Goel, G Holland, H Krishnan, J Parikh
Proceedings of the 3rd international workshop on Vehicular ad hoc networks, 1-9, 2006
4062006
Power management for throughput enhancement in wireless ad-hoc networks
TA ElBatt, SV Krishnamurthy, D Connors, S Dao
2000 IEEE International Conference on Communications. ICC 2000. Global …, 2000
3342000
Towards characterising and classifying communication-based automotive applications from a wireless networking perspective
F Bai, H Krishnan, T Elbatt, G Holland
International journal of vehicle autonomous systems 10 (3), 165-197, 2012
3042012
Power management for throughput enhancement in wireless ad-hoc networks
S Krishnamurthy, T ElBatt, D Connors
US Patent 6,735,448, 2004
182*2004
Efficient lightweight information dissemination algorithm for mobile wireless ad hoc networks
TA Elbatt, TD Andersen
US Patent 7,420,954, 2008
1232008
Potential for intra-vehicle wireless automotive sensor networks
T ElBatt, C Saraydar, M Ames, T Talty
2006 IEEE Sarnoff Symposium, 1-4, 2006
1092006
High-availability free space optical and RF hybrid wireless networks
H Izadpanah, T Elbatt, V Kukshya, F Dolezal, BK Ryu
IEEE wireless communications 10 (2), 45-53, 2003
982003
DSRC channel fading analysis from empirical measurement
J Yin, G Holland, T Elbatt, F Bai, H Krishnan
2006 First International Conference on Communications and Networking in …, 2006
892006
Performance evaluation of multiple access protocols for ad hoc networks using directional antennas
T ElBatt, T Anderson, B Ryu
2003 IEEE Wireless Communications and Networking, 2003. WCNC 2003. 2, 982-987, 2003
842003
Coverage probability analysis for wireless networks using repulsive point processes
AM Ibrahim, T ElBatt, A El-Keyi
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
832013
Intra-vehicular wireless networks
M Ahmed, CU Saraydar, T ElBatt, J Yin, T Talty, M Ames
2007 IEEE Globecom Workshops, 1-9, 2007
782007
Distributed cooperative Q-learning for power allocation in cognitive femtocell networks
H Saad, A Mohamed, T ElBatt
2012 IEEE vehicular technology conference (VTC Fall), 1-5, 2012
732012
SenseIO: Realistic ubiquitous indoor outdoor detection system using smartphones
M Ali, T ElBatt, M Youssef
IEEE Sensors Journal 18 (9), 3684-3693, 2018
462018
MIMO VANETs: Research challenges and opportunities
A El-Keyi, T ElBatt, F Bai, C Saraydar
2012 International conference on computing, networking and communications …, 2012
362012
Decentralized coded caching in wireless networks: Trade-off between storage and latency
AM Girgis, O Ercetin, M Nafie, T ElBatt
2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), 2443-2447, 2017
312017
Non-orthogonal multiple access schemes in wireless powered communication networks
MA Abd-Elmagid, A Biason, T ElBatt, KG Seddik, M Zorzi
2017 IEEE International conference on communications (ICC), 1-6, 2017
302017
A source authentication scheme using network coding
A Fathy, T ElBatt, M Youssef
International Journal of Security and Networks 6 (2-3), 101-111, 2011
282011
Cognitive radio networks with probabilistic relaying: Stable throughput and delay tradeoffs
M Ashour, AA El-Sherif, T ElBatt, A Mohamed
IEEE Transactions on Communications 63 (11), 4002-4014, 2015
272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20