Παρακολούθηση
Jorge del Real-Olvera
Jorge del Real-Olvera
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ciatej.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wastewater treatment using Moringa oleifera Lam seeds: A review
DL Villaseñor-Basulto, PD Astudillo-Sánchez, J del Real-Olvera, ...
1142018
Biogas production from anaerobic treatment of agro-industrial wastewater
J del Real Olvera, A Lopez-Lopez
Biogas, 2012
422012
Performance of an upflow anaerobic filter in the treatment of cold meat industry wastewater
E León-Becerril, JE García-Camacho, J Del Real-Olvera, A López-López
Process Safety and Environmental Protection 102, 385-391, 2016
352016
Adsorption of organic pollutants from slaughterhouse wastewater using powder of Moringa oleifera seeds as a natural coagulant
J del Real-Olvera, E Rustrian-Portilla, E Houbron, FJ Landa-Huerta
Desalination and Water Treatment 57 (21), 9971-9981, 2016
342016
Biodegradación anaerobia de las aguas generadas en el despulpado del café
J del Real Olvera, J Islas Gutiérrez
Revista Colombiana de Biotecnología 12 (2), 230-239, 2010
242010
Modeling and optimization of COD removal from cold meat industry wastewater by electrocoagulation using computational techniques
J Morales-Rivera, B Sulbarán-Rangel, KJ Gurubel-Tun, J del Real-Olvera, ...
Processes 8 (9), 1139, 2020
172020
Artificial neural network modeling of slaughterhouse wastewater removal of COD and TSS by electrocoagulation
DA Hernández-Ramírez, EJ Herrera-López, AL Rivera, J Del Real-Olvera
Advance Trends in Soft Computing: Proceedings of WCSC 2013, December 16-18 …, 2014
152014
Improvement of anaerobic digestion of hydrolysed corncob waste by organosolv pretreatment for biogas production
B Sulbarán-Rangel, JS Alarcón Aguirre, L Breton-Deval, ...
Applied Sciences 10 (8), 2785, 2020
132020
Simulación matemática de un digestor anaerobio tipo tanque agitado para el tratamiento de vertidos residuales
J DEL REAL OLVERA, F PRIETO GARCÍA, EM SANTOS LÓPEZ, ...
Revista internacional de contaminación ambiental 25 (1), 33-41, 2009
132009
Atmospheric Distribution of PAHs and Quinones in the Gas and PM1 Phases in the Guadalajara Metropolitan Area, Mexico: Sources and Health Risk
V Ojeda-Castillo, A López-López, L Hernández-Mena, MA Murillo-Tovar, ...
Atmosphere 9 (4), 137, 2018
122018
Nanostructured diatomite and its potential for the removal of an antibiotic from water
JA Garcia-Alonso, F Zurita-Martinez, CA Guzmán-González, ...
Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials 7 (3), 167-173, 2018
112018
Sustainable Drying Technologies
E Betoret, L Calabuig-Jiménez, C Barrera, M Dalla-Rosa, JDR Olvera
InTech, 2016
10*2016
Factibilidad de un sistema de digestión anaerobia en el tratamiento de aguas de proceso de vinazas con microorganismos de rumiantes
JDR Olvera, FP García, EMS López, ADR Gutiérrez, AJG Martínez
Revista Tecnica 30 (2), 128-136, 2007
102007
Factibility of treat wineyard wastewater through anaerobic biodigestion with a from cow’s waste
J Del Real Olvera, F Prieto García, EM Santos López, ...
Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia 30 (2 …, 2007
82007
Adsorption and kinetic studies of the removal of ciprofloxacin from aqueous solutions by diatomaceous earth
JA García-Alonsoa, BC Sulbarán-Rangela, ER Bandalab, ...
Desalination and Water Treatment 162, 331-340, 2019
72019
Introductory chapter: principles of sustainable drying
J del Real-Olvera
IntechOpen, 2016
52016
Evaluación y modelado de la cinética de depuración anaerobia de vinazas de la industria alcoholera
J Del Real Olvera
ICBI-BD-UAEH, 2007
52007
Adsorption of organic pollutants from cold meat industry wastewater by electrochemical coagulation: Application of artificial neural networks
J del Real-Olvera, J Morales-Rivera, AP González-López, ...
Water 12 (11), 3040, 2020
22020
Water Quality Index of Lake Chapala in Mexico and its potential risk to public health
R Vallejo-Rodríguez, E León-Becerril, JJ Díaz-Torres, L Hernández-Mena, ...
Water Quality, 2017
22017
Remoción de Ciprofloxacina presente en Aguas Sintéticas empleando Moringa oleífera como Coagulante Natural
DL Villaseñor-Basulto, J del Real-Olvera, JPR Ramírez
Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Tonalá. México. Pág, 14-15, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20