Παρακολούθηση
Yuri Faenza
Yuri Faenza
Associate Professor, IEOR, Columbia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut
Y Tang, S Agrawal, Y Faenza
International conference on machine learning, 9367-9376, 2020
742020
An algorithmic decomposition of claw-free graphs leading to an O(n3)-algorithm for the weighted stable set problem
Y Faenza, G Oriolo, G Stauffer
Proceedings of the Twenty-Second Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2011
61*2011
Extended formulations, nonnegative factorizations, and randomized communication protocols
Y Faenza, S Fiorini, R Grappe, HR Tiwary
Mathematical Programming 153 (1), 75-94, 2015
572015
On largest volume simplices and sub-determinants
MD Summa, F Eisenbrand, Y Faenza, C Moldenhauer
Proceedings of the twenty-sixth annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2014
542014
Solving the weighted stable set problem in claw-free graphs via decomposition
Y Faenza, G Oriolo, G Stauffer
Journal of the ACM (JACM) 61 (4), 1-41, 2014
422014
Popular matchings and limits to tractability
Y Faenza, T Kavitha, V Powers, X Zhang
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2019
362019
Extended formulations for packing and partitioning orbitopes
Y Faenza, V Kaibel
Mathematics of Operations Research 34 (3), 686-697, 2009
362009
Solving the stable set problem in terms of the odd cycle packing number
A Bock, Y Faenza, C Moldenhauer, AJ Ruiz-Vargas
34th International Conference on Foundation of Software Technology and …, 2014
222014
Enumeration of 2-level polytopes
A Bohn, Y Faenza, S Fiorini, V Fisikopoulos, M Macchia, K Pashkovich
Mathematical Programming Computation 11 (1), 173-210, 2019
21*2019
On 2-level polytopes arising in combinatorial settings
M Aprile, A Cevallos, Y Faenza
SIAM Journal on Discrete Mathematics 32 (3), 1857-1886, 2018
18*2018
Separating stable sets in claw-free graphs via Padberg-Rao and compact linear programs
Y Faenza, G Oriolo, G Stauffer
Proceedings of the Twenty-Third Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2012
15*2012
Quasi-popular matchings, optimality, and extended formulations
Y Faenza, T Kavitha
Mathematics of Operations Research 47 (1), 427-457, 2022
142022
Extension complexity of stable set polytopes of bipartite graphs
M Aprile, Y Faenza, S Fiorini, T Huynh, M Macchia
International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 75-87, 2017
132017
Reverse Chvátal--Gomory Rank
M Conforti, A Del Pia, M Di Summa, Y Faenza, R Grappe
SIAM Journal on Discrete Mathematics 29 (1), 166-181, 2015
112015
Extended formulations from communication protocols in output-efficient time
M Aprile, Y Faenza
Mathematical Programming 183, 41-59, 2020
102020
A PTAS for the time-invariant incremental knapsack problem
Y Faenza, I Malinovic
International Symposium on Combinatorial Optimization, 157-169, 2018
9*2018
On coloring problems with local constraints
F Bonomo, Y Faenza, G Oriolo
Discrete Mathematics 312 (12-13), 2027-2039, 2012
92012
New limits of treewidth-based tractability in optimization
Y Faenza, G Muñoz, S Pokutta
Mathematical Programming, 1-36, 2020
7*2020
Balas formulation for the union of polytopes is optimal
M Conforti, M Di Summa, Y Faenza
Mathematical Programming 180 (1), 311-326, 2020
72020
On inequalities with bounded coefficients and pitch for the min knapsack polytope
D Bienstock, Y Faenza, I Malinović, M Mastrolilli, O Svensson, ...
Discrete Optimization, 100567, 2020
7*2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20