Παρακολούθηση
Johan Ehrlén
Johan Ehrlén
Professor Ecology, Stockholm University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα su.se
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seed and microsite limitation of recruitment in plant populations
O Eriksson, J Ehrlén
Oecologia 91 (3), 360-364, 1992
8441992
Diversity of ageing across the tree of life
OR Jones, A Scheuerlein, R Salguero-Gómez, CG Camarda, R Schaible, ...
Nature 505 (7482), 169-173, 2014
8362014
Elasticities: a review of methods and model limitations
H De Kroon, J Van Groenendael, J Ehrlén
Ecology 81 (3), 607-618, 2000
6382000
Dispersal limitation and patch occupancy in forest herbs
J Ehrlén, O Eriksson
Ecology 81 (6), 1667-1674, 2000
4542000
Predicting changes in the distribution and abundance of species under environmental change
J Ehrlén, WF Morris
Ecology letters 18 (3), 303-314, 2015
3662015
Habitat configuration, species traits and plant distributions
C Dupré, J Ehrlén
Journal of ecology, 796-805, 2002
3462002
Global shifts in the phenological synchrony of species interactions over recent decades
HM Kharouba, J Ehrlén, A Gelman, K Bolmgren, JM Allen, SE Travers, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (20), 5211-5216, 2018
2602018
How do plant ecologists use matrix population models?
EE Crone, ES Menges, MM Ellis, T Bell, P Bierzychudek, J Ehrlén, ...
Ecology letters 14 (1), 1-8, 2011
2522011
Ecological and evolutionary consequences of spatial and temporal variation in pre-dispersal seed predation
A Kolb, J Ehrlen, O Eriksson
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 9 (2), 79-100, 2007
2312007
The mechanisms causing extinction debts
K Hylander, J Ehrlén
Trends in ecology & evolution 28 (6), 341-346, 2013
2132013
How perennial are perennial plants?
J Ehrlén, K Lehtilä
Oikos 98 (2), 308-322, 2002
2102002
Colonization–extinction dynamics of an epiphyte metapopulation in a dynamic landscape
T Snäll, J Ehrlén, H Rydin
Ecology 86 (1), 106-115, 2005
1782005
Demography of the perennial herb Lathyrus vernus. II. Herbivory and population dynamics
J Ehrlen
Journal of Ecology, 297-308, 1995
1761995
Reproductive effort and herbivory timing in a perennial herb: fitness components at the individual and population levels
MB García, J Ehrlén
American Journal of Botany 89 (8), 1295-1302, 2002
1612002
Landscape fragmentation and the viability of plant populations
O Eriksson
Integrating ecology and evolution in a spatial context, 157-175, 2001
1602001
Why do plants produce surplus flowers? A reserve-ovary model
J Ehrlen
The American Naturalist 138 (4), 918-933, 1991
1551991
Proximate limits to seed production in a herbaceous perennial legume, Lathyrus vernus
J Ehrlen
Ecology 73 (5), 1820-1831, 1992
1491992
Ability of matrix models to explain the past and predict the future of plant populations
EE Crone, MM Ellis, WF Morris, A Stanley, T Bell, P Bierzychudek, ...
Conservation Biology 27 (5), 968-978, 2013
1312013
Stay or go–how topographic complexity influences alpine plant population and community responses to climate change
BJ Graae, V Vandvik, WS Armbruster, WL Eiserhardt, JC Svenning, ...
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 30, 41-50, 2018
1292018
Fitness components versus total demographic effects: evaluating herbivore impacts on a perennial herb
J Ehrlén
The American Naturalist 162 (6), 796-810, 2003
1282003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20