Παρακολούθηση
Xiaowang Zhang
Xiaowang Zhang
Professor, Tianjin University, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Context-free path queries on RDF graphs
X Zhang, Z Feng, X Wang, G Rao, W Wu
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
402016
A survey of question answering over knowledge base
P Wu, X Zhang, Z Feng
Knowledge Graph and Semantic Computing: Knowledge Computing and Language …, 2019
312019
On the satisfiability problem for SPARQL patterns
X Zhang, JV den Bussche, F Picalausa
Journal of Artificial Intelligence Research 56, 403-428, 2016
312016
A tableau algorithm for handling inconsistency in OWL
X Zhang, G Xiao, Z Lin
The Semantic Web: Research and Applications, 399-413, 2009
312009
Paraconsistent Reasoning with Quasi-classical Semantic in
X Zhang, Z Lin
Web Reasoning and Rule Systems: Second International Conference, RR 2008 …, 2008
282008
Walk logic as a framework for path query languages on graph databases
J Hellings, B Kuijpers, J Van den Bussche, X Zhang
Proceedings of the 16th International Conference on Database Theory, 117-128, 2013
272013
On the statistical analysis of practical SPARQL queries
X Han, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao, S Jiang
Proceedings of the 19th International Workshop on Web and Databases, 1-6, 2016
262016
On the power of SPARQL in expressing navigational queries
X Zhang, J Van den Bussche
The Computer Journal 58 (11), 2841-2851, 2015
262015
Towards a paradoxical description logic for the semantic web
X Zhang, Z Lin, K Wang
Foundations of Information and Knowledge Systems: 6th International …, 2010
252010
Tableau-based forgetting in ALC ontologies
Z Wang, K Wang, RW Topor, X Zhang
Proc. ECAI 10, 47-52, 2010
232010
On the primitivity of operators in SPARQL
X Zhang, J Van den Bussche
Information Processing Letters 114 (9), 480-485, 2014
222014
Inconsistency-tolerant reasoning with OWL DL
X Zhang, G Xiao, Z Lin, J Van den Bussche
International Journal of Approximate Reasoning 55 (2), 557-584, 2014
192014
Quasi-classical semantics for expressive description logics
X Zhang, G Qi, Y Ma, Z Lin
Description Logics 2009, (11 pages), 2009
192009
An argumentation framework for description logic ontology reasoning and management
X Zhang, Z Lin
Journal of Intelligent Information Systems 40, 375-403, 2013
172013
Efficient distributed regular path queries on RDF graphs using partial evaluation
X Wang, J Wang, X Zhang
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
162016
An Argumentative Semantics for Paraconsistent Reasoning in Description Logic ALC.
X Zhang, Z Zhang, Z Lin
Description Logics, 2009
132009
gMatch: Knowledge base question answering via semantic matching
J Jiao, S Wang, X Zhang, L Wang, Z Feng, J Wang
Knowledge-Based Systems 228, 107270, 2021
122021
A survey of artificial intelligence techniques applied in energy storage materials R&D
Z Luo, X Yang, Y Wang, W Liu, S Liu, Y Zhu, Z Huang, H Zhang, S Dou, ...
Frontiers in Energy Research 8, 116, 2020
122020
SPARQL query parallel processing: a survey
J Feng, C Meng, J Song, X Zhang, Z Feng, L Zou
2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 444-451, 2017
122017
RORS: enhanced rule-based OWL reasoning on spark
Z Liu, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao
Web Technologies and Applications: 18th Asia-Pacific Web Conference, APWeb …, 2016
122016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20