Παρακολούθηση
Xiaowang Zhang
Xiaowang Zhang
Professor, Tianjin University, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Context-free path queries on RDF graphs
X Zhang, Z Feng, X Wang, G Rao, W Wu
International Semantic Web Conference, 632-648, 2016
382016
On the satisfiability problem for SPARQL patterns
X Zhang, JV den Bussche, F Picalausa
Journal of Artificial Intelligence Research 56, 403-428, 2016
312016
A tableau algorithm for handling inconsistency in OWL
X Zhang, G Xiao, Z Lin
The Semantic Web: Research and Applications, 399-413, 2009
312009
Paraconsistent Reasoning with Quasi-classical Semantic in
X Zhang, Z Lin
International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, 222-229, 2008
282008
A survey of question answering over knowledge base
P Wu, X Zhang, Z Feng
China Conference on Knowledge Graph and Semantic Computing, 86-97, 2019
262019
Walk logic as a framework for path query languages on graph databases
J Hellings, B Kuijpers, J Van den Bussche, X Zhang
Proceedings of the 16th International Conference on Database Theory, 117-128, 2013
262013
On the statistical analysis of practical SPARQL queries
X Han, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao, S Jiang
Proceedings of the 19th International Workshop on Web and Databases, 1-6, 2016
252016
On the power of SPARQL in expressing navigational queries
X Zhang, J Van den Bussche
The Computer Journal 58 (11), 2841-2851, 2015
252015
Tableau-based forgetting in ALC ontologies
Z Wang, K Wang, RW Topor, X Zhang
Proc. ECAI 10, 47-52, 2010
242010
On the primitivity of operators in SPARQL
X Zhang, J Van den Bussche
Information Processing Letters 114 (9), 480-485, 2014
222014
Towards a paradoxical description logic for the semantic web
X Zhang, Z Lin, K Wang
International Symposium on Foundations of Information and Knowledge Systems …, 2010
222010
Inconsistency-tolerant reasoning with OWL DL
X Zhang, G Xiao, Z Lin, J Van den Bussche
International Journal of Approximate Reasoning 55 (2), 557-584, 2014
192014
Quasi-classical semantics for expressive description logics
X Zhang, G Qi, Y Ma, Z Lin
Description Logics 2009, (11 pages), 2009
192009
An argumentation framework for description logic ontology reasoning and management
X Zhang, Z Lin
Journal of Intelligent Information Systems 40 (3), 375-403, 2013
162013
Efficient distributed regular path queries on RDF graphs using partial evaluation
X Wang, J Wang, X Zhang
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
132016
An Argumentative Semantics for Paraconsistent Reasoning in Description Logic ALC.
X Zhang, Z Zhang, Z Lin
Description Logics, 2009
132009
SPARQL query parallel processing: a survey
J Feng, C Meng, J Song, X Zhang, Z Feng, L Zou
2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 444-451, 2017
122017
RORS: enhanced rule-based OWL reasoning on Spark
Z Liu, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao
Asia-Pacific Web Conference, 444-448, 2016
122016
Intelligent rdd management for high performance in-memory computing in spark
M Zhang, R Chen, X Zhang, Z Feng, G Rao, X Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion …, 2017
102017
Forgetting for distance-based reasoning and repair in DL-Lite
X Zhang
Knowledge-Based Systems 107, 246-260, 2016
92016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20