Παρακολούθηση
Ruey-Cheng Chen
Ruey-Cheng Chen
SEEK Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rmit.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Translating unknown queries with web corpora for cross-language information retrieval
PJ Cheng, JW Teng, RC Chen, JH Wang, WH Lu, LF Chien
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on …, 2004
1232004
Beyond factoid QA: effective methods for non-factoid answer sentence retrieval
L Yang, Q Ai, D Spina, RC Chen, L Pang, WB Croft, J Guo, F Scholer
European Conference on Information Retrieval, 115-128, 2016
752016
Efficient cost-aware cascade ranking in multi-stage retrieval
RC Chen, L Gallagher, R Blanco, JS Culpepper
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
542017
A term dependency-based approach for query terms ranking
CJ Lee, RC Chen, SH Kao, PJ Cheng
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
432009
Harnessing semantics for answer sentence retrieval
RC Chen, D Spina, WB Croft, M Sanderson, F Scholer
Proceedings of the Eighth Workshop on Exploiting Semantic Annotations in …, 2015
312015
Document summarization for answering non-factoid queries
E Yulianti, RC Chen, F Scholer, WB Croft, M Sanderson
IEEE transactions on knowledge and data engineering 30 (1), 15-28, 2017
292017
Selecting effective terms for query formulation
CJ Lee, YC Lin, RC Chen, PJ Cheng
Asia Information Retrieval Symposium, 168-180, 2009
272009
Joint optimization of cascade ranking models
L Gallagher, RC Chen, R Blanco, JS Culpepper
Proceedings of the twelfth ACM international conference on web search and …, 2019
222019
On the Benefit of Incorporating External Features in a Neural Architecture for Answer Sentence Selection
RC Chen, E Yulianti, M Sanderson, WB Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
162017
RMIT at the 2017 TREC CORE Track.
R Benham, L Gallagher, JM Mackenzie, TT Damessie, RC Chen, ...
TREC, 2017
122017
An information-theoretic account of static index pruning
RC Chen, CJ Lee
Proceedings of the 36th annual international ACM SIGIR conference on …, 2013
122013
RMIT at the NTCIR-13 We Want Web Task.
L Gallagher, J Mackenzie, R Benham, RC Chen, F Scholer, JS Culpepper
NTCIR, 2017
112017
Correcting for recency bias in job recommendation
RC Chen, Q Ai, G Jayasinghe, WB Croft
Proceedings of the 28th ACM international conference on information and …, 2019
102019
RMIT at the TREC 2015 LiveQA Track
RC Chen, JS Culpepper, TT Damessie, T Jones, A Mourad, K Ong, ...
RMIT University Melbourne Australia, 2015
102015
Ranking documents by answer-passage quality
E Yulianti, RC Chen, F Scholer, WB Croft, M Sanderson
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
92018
Liveimage: Organizing web images by relevant concepts
SP Liao, PJ Cheng, RC Chen, LF Chien
Proc. of the Workshop on the Science of the Artificial 2004, 210-220, 2005
92005
On divergence measures and static index pruning
RC Chen, CJ Lee, WB Croft
Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of …, 2015
82015
An adaptation of topic modeling to sentences
RC Chen, R Swanson, AS Gordon
arXiv preprint arXiv:1607.05818, 2016
72016
An improved MDL-based compression algorithm for unsupervised word segmentation
RC Chen
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
72013
Using Semantic and Context Features for Answer Summary Extraction
E Yulianti, RC Chen, F Scholer, M Sanderson
Proceedings of the 21st Australasian Document Computing Symposium, 81-84, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20