Παρακολούθηση
Jacopo Urbani
Jacopo Urbani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.vu.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable distributed reasoning using mapreduce
J Urbani, S Kotoulas, E Oren, F Harmelen
International semantic web conference, 634-649, 2009
3292009
WebPIE: A web-scale parallel inference engine using MapReduce
J Urbani, S Kotoulas, J Maassen, F Van Harmelen, H Bal
Journal of Web Semantics 10, 59-75, 2012
2382012
OWL reasoning with WebPIE: calculating the closure of 100 billion triples
J Urbani, S Kotoulas, J Maassen, F Harmelen, H Bal
Extended Semantic Web Conference, 213-227, 2010
2332010
Streaming the web: Reasoning over dynamic data
A Margara, J Urbani, F Van Harmelen, H Bal
Journal of Web Semantics 25, 24-44, 2014
1802014
QueryPIE: Backward reasoning for OWL Horst over very large knowledge bases
J Urbani, F Harmelen, S Schlobach, H Bal
International Semantic Web Conference, 730-745, 2011
1012011
Dynamite: Parallel materialization of dynamic rdf data
J Urbani, A Margara, C Jacobs, F Harmelen, H Bal
International Semantic Web Conference, 657-672, 2013
742013
Scalable RDF data compression with MapReduce
J Urbani, J Maassen, N Drost, F Seinstra, H Bal
Concurrency and Computation: Practice and Experience 25 (1), 24-39, 2013
722013
Jungle computing: Distributed supercomputing beyond clusters, grids, and clouds
FJ Seinstra, J Maassen, RV Nieuwpoort, N Drost, T Kessel, B Werkhoven, ...
Grids, Clouds and Virtualization, 167-197, 2011
642011
Massive semantic web data compression with mapreduce
J Urbani, J Maassen, H Bal
Proceedings of the 19th ACM International Symposium on High Performance …, 2010
602010
Column-oriented datalog materialization for large knowledge graphs
J Urbani, C Jacobs, M Krötzsch
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
542016
Expressive stream reasoning with laser
HR Bazoobandi, H Beck, J Urbani
International Semantic Web Conference, 87-103, 2017
492017
Exfakt: A framework for explaining facts over knowledge graphs and text
MH Gad-Elrab, D Stepanova, J Urbani, G Weikum
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
482019
Vlog: A rule engine for knowledge graphs
D Carral, I Dragoste, L González, C Jacobs, M Krötzsch, J Urbani
International Semantic Web Conference, 19-35, 2019
432019
A deep dive into word sense disambiguation with LSTM
M Le, M Postma, J Urbani, P Vossen
Proceedings of the 27th international conference on computational …, 2018
382018
RDFS/OWL reasoning using the MapReduce framework
J Urbani, E Oren, F Van Harmelen
Science, 1-87, 2009
372009
Commonsense in parts: Mining part-whole relations from the web and image tags
N Tandon, C Hariman, J Urbani, A Rohrbach, M Rohrbach, G Weikum
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 30 (1), 2016
352016
Robust runtime optimization and skew-resistant execution of analytical SPARQL queries on PIG
S Kotoulas, J Urbani, P Boncz, P Mika
International Semantic Web Conference, 247-262, 2012
352012
AJIRA: a lightweight distributed middleware for MapReduce and stream processing
J Urbani, A Margara, C Jacobs, S Voulgaris, H Bal
2014 IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2014
342014
Seven commandments for benchmarking semantic flow processing systems
T Scharrenbach, J Urbani, A Margara, ED Valle, A Bernstein
Extended Semantic Web Conference, 305-319, 2013
312013
Efficient model construction for horn logic with VLog
J Urbani, M Krötzsch, C Jacobs, I Dragoste, D Carral
International Joint Conference on Automated Reasoning, 680-688, 2018
282018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20