Παρακολούθηση
Margaret Mitchell
Margaret Mitchell
Research Scientist, Hugging Face
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huggingface.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vqa: Visual question answering
S Antol, A Agrawal, J Lu, M Mitchell, D Batra, CL Zitnick, D Parikh
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2425-2433, 2015
59012015
Model cards for model reporting
M Mitchell, S Wu, A Zaldivar, P Barnes, L Vasserman, B Hutchinson, ...
Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency …, 2019
18492019
From captions to visual concepts and back
H Fang, S Gupta, F Iandola, RK Srivastava, L Deng, P Dollár, J Gao, X He, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
16262015
Mitigating unwanted biases with adversarial learning
BH Zhang, B Lemoine, M Mitchell
Proceedings of the 2018 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 335-340, 2018
14222018
Bloom: A 176b-parameter open-access multilingual language model
T Le Scao, A Fan, C Akiki, E Pavlick, S Ilić, D Hesslow, R Castagné, ...
12942023
A neural network approach to context-sensitive generation of conversational responses
A Sordoni, M Galley, M Auli, C Brockett, Y Ji, M Mitchell, JY Nie, J Gao, ...
arXiv preprint arXiv:1506.06714, 2015
11302015
Closing the AI accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing
ID Raji, A Smart, RN White, M Mitchell, T Gebru, B Hutchinson, ...
Proceedings of the 2020 conference on fairness, accountability, and …, 2020
7312020
Midge: Generating image descriptions from computer vision detections
M Mitchell, J Dodge, A Goyal, K Yamaguchi, K Stratos, X Han, A Mensch, ...
Proceedings of the 13th Conference of the European Chapter of the …, 2012
5672012
Visual storytelling
TH Huang, F Ferraro, N Mostafazadeh, I Misra, A Agrawal, J Devlin, ...
Proceedings of the 2016 conference of the North American chapter of the …, 2016
4492016
CLPsych 2015 shared task: Depression and PTSD on Twitter
G Coppersmith, M Dredze, C Harman, K Hollingshead, M Mitchell
Proceedings of the 2nd workshop on computational linguistics and clinical …, 2015
4142015
50 years of test (un) fairness: Lessons for machine learning
B Hutchinson, M Mitchell
Proceedings of the conference on fairness, accountability, and transparency …, 2019
3742019
Spoken language derived measures for detecting mild cognitive impairment
B Roark, M Mitchell, JP Hosom, K Hollingshead, J Kaye
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (7), 2081-2090, 2011
3732011
Saving face: Investigating the ethical concerns of facial recognition auditing
ID Raji, T Gebru, M Mitchell, J Buolamwini, J Lee, E Denton
Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society, 145-151, 2020
3552020
Language models for image captioning: The quirks and what works
J Devlin, H Cheng, H Fang, S Gupta, L Deng, X He, G Zweig, M Mitchell
arXiv preprint arXiv:1505.01809, 2015
3322015
Generating natural questions about an image
N Mostafazadeh, I Misra, J Devlin, M Mitchell, X He, L Vanderwende
arXiv preprint arXiv:1603.06059, 2016
3282016
Documenting large webtext corpora: A case study on the colossal clean crawled corpus
J Dodge, M Sap, A Marasović, W Agnew, G Ilharco, D Groeneveld, ...
arXiv preprint arXiv:2104.08758, 2021
3242021
Towards accountability for machine learning datasets: Practices from software engineering and infrastructure
B Hutchinson, A Smart, A Hanna, E Denton, C Greer, O Kjartansson, ...
Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and …, 2021
2992021
Open domain targeted sentiment
M Mitchell, J Aguilar, T Wilson, B Van Durme
Proceedings of the 2013 conference on empirical methods in natural language …, 2013
2702013
Seeing through the human reporting bias: Visual classifiers from noisy human-centric labels
I Misra, C Lawrence Zitnick, M Mitchell, R Girshick
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
2542016
Exploring nearest neighbor approaches for image captioning
J Devlin, S Gupta, R Girshick, M Mitchell, CL Zitnick
arXiv preprint arXiv:1505.04467, 2015
2222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20