Παρακολούθηση
Juan Pablo Gallego-Valencia
Juan Pablo Gallego-Valencia
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mathematik.uni-wuerzburg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Confianza para efectuar compras por internet
MD Rojas López, P Arango, JP Gallego
Dyna 76 (160), 263-272, 2009
58*2009
Pronóstico de la demanda de energía eléctrica horaria en Colombia mediante redes neuronales artificiales
S Medina Hurtado, J Moreno Cadavid, JP Gallego Valencia
Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 98-107, 2011
102011
On limiting for higher order discontinuous Galerkin method for 2D Euler equations
JP Gallego-Valencia, C Klingenberg, P Chandrashekar
Bulletin of the Brazilian Mathematical Society, New Series 47 (1), 335-345, 2016
82016
A Runge–Kutta Discontinuous Galerkin Scheme for the Ideal Magnetohydrodynamical Model
P Chandrashekar, JP Gallego-Valencia, C Klingenberg
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 236 (1), 335-344, 2018
62018
On Runge-Kutta discontinuous Galerkin methods for compressible Euler equations and the ideal magneto-hydrodynamical model
JP Gallego Valencia
Institut für Mathematik, Universität Würzburg, 2017
52017
Implementing a discontinuous Galerkin method for the compressible, inviscid Euler equations in the dune framework
JP Gallego‐Valencia, J Löbbert, S Müthing, P Bastian, C Klingenberg, ...
PAMM 14 (1), 953-954, 2014
42014
Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia
JP Gallego Valencia
Ingeniería Administrativa, 2010
12010
Forecasting of hourly electric load in Colombia using artificial neural networks
S Medina Hurtado, J Moreno Cadavid, JP Gallego Valencia
Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 98-107, 2011
2011
CONFIANZA PARA EFECTUAR COMPRAS POR INTERNET TRUST IN ONLINE PURCHASING
MDR LÓPEZ, P ARANGO, JP GALLEGO
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9