Παρακολούθηση
Xiaodi Hou
Xiaodi Hou
TUSIMPLE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tusimple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Saliency detection: A spectral residual approach
X Hou, L Zhang
Computer Vision and Pattern Recognition, 2007. CVPR'07. IEEE Conference on, 1-8, 2007
43882007
Understanding convolution for semantic segmentation
P Wang, P Chen, Y Yuan, D Liu, Z Huang, X Hou, G Cottrell
2018 IEEE winter conference on applications of computer vision (WACV), 1451-1460, 2018
15972018
The secrets of salient object segmentation
Y Li, X Hou, C Koch, JM Rehg, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
13372014
Image signature: Highlighting sparse salient regions
X Hou, J Harel, C Koch
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (1), 194-201, 2011
11472011
Dynamic visual attention: Searching for coding length increments
X Hou, L Zhang
Advances in neural information processing systems 21, 681-688, 2008
6242008
Demystifying neural style transfer
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
arXiv preprint arXiv:1701.01036, 2017
5412017
Revisiting batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, J Liu, X Hou
arXiv preprint arXiv:1603.04779, 2016
5322016
Adaptive batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, X Hou, J Liu
Pattern Recognition 80, 109-117, 2018
3852018
Factorized bilinear models for image recognition
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2079-2087, 2017
1662017
Boundary Detection Benchmarking: Beyond F-Measures
X Hou, A Yuille, C Koch
Computer Vision and Pattern Recognition, 2013. CVPR'13 2013, 1-8, 2013
1292013
A phase discrepancy analysis of object motion
B Zhou, X Hou, L Zhang
Computer Vision–ACCV 2010: 10th Asian Conference on Computer Vision …, 2011
1222011
Color conceptualization
X Hou, L Zhang
Proceedings of the 15th ACM International Conference on Multimedia, 265-268, 2007
1052007
Thumbnail generation based on global saliency
X Hou, L Zhang
Advances in Cognitive Neurodynamics ICCN 2007: Proceedings of the …, 2008
982008
A meta-theory of boundary detection benchmarks
X Hou, A Yuille, C Koch
arXiv preprint arXiv:1302.5985, 2013
822013
A time-dependent model of information capacity of visual attention
X Hou, L Zhang
Lecture notes in computer science 4232, 127, 2006
762006
Computational Modeling and Psychophysics in Low-and Mid-Level Vision
X Hou
California Institute of Technology, 2014
752014
System and method for large-scale lane marking detection using multimodal sensor data
X Mei, X Hou, GUO Dazhou, WEI Yujie
US Patent 10,657,390, 2020
162020
System and method for path planning of autonomous vehicles based on gradient
LIN Wutu, X Hou
US Patent 10,710,592, 2020
112020
System and method for large-scale lane marking detection using multimodal sensor data
GUO Dazhou, WEI Yujie, X Mei, X Hou
US Patent 10,528,823, 2020
112020
System and method for proximate vehicle intention prediction for autonomous vehicles
Z Yan, M Wang, LIU Siyuan, X Hou
US Patent 11,104,334, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20