Παρακολούθηση
Ioannis P. Panapakidis
Ioannis P. Panapakidis
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Forecasting: theory and practice
F Petropoulos, D Apiletti, V Assimakopoulos, MZ Babai, DK Barrow, ...
International Journal of Forecasting 38 (3), 705-871, 2022
5922022
Day-ahead electricity price forecasting via the application of artificial neural network based models
IP Panapakidis, AS Dagoumas
Applied Energy 172, 132-151, 2016
3262016
Day-ahead natural gas demand forecasting based on the combination of wavelet transform and ANFIS/genetic algorithm/neural network model
IP Panapakidis, AS Dagoumas
Energy 118, 231-245, 2017
2262017
Pattern recognition algorithms for electricity load curve analysis of buildings
IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GC Christoforidis, GK Papagiannis
Energy and Buildings 73, 137-145, 2014
1242014
Clustering based day-ahead and hour-ahead bus load forecasting models
IP Panapakidis
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 80, 171-178, 2016
1022016
Impact of the penetration of renewables on flexibility needs
NE Koltsaklis, AS Dagoumas, IP Panapakidis
Energy Policy 109, 360-369, 2017
792017
Comparative analysis of different grid-independent hybrid power generation systems for a residential load
IP Panapakidis, DN Sarafianos, MC Alexiadis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (1), 551-563, 2012
792012
A model for the assessment of different net-metering policies
GC Christoforidis, IP Panapakidis, TA Papadopoulos, GK Papagiannis, ...
Energies 9 (4), 262, 2016
682016
Load profiling in the deregulated electricity markets: A review of the applications
IP Panapakidis, MC Alexiadis, GK Papagiannis
2012 9th International Conference on the European Energy Market, 1-8, 2012
482012
An integrated model for risk management in electricity trade
AS Dagoumas, NE Koltsaklis, IP Panapakidis
Energy 124, 350-363, 2017
452017
Optimal selection of clustering algorithm via Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) for load profiling applications
IP Panapakidis, GC Christoforidis
Applied Sciences 8 (2), 237, 2018
432018
Application of hybrid computational intelligence models in short-term bus load forecasting
IP Panapakidis
Expert Systems with Applications 54, 105-120, 2016
402016
Impact of policy incentives on the promotion of integrated PV and battery storage systems: a techno‐economic assessment
AI Nousdilis, GC Kryonidis, EO Kontis, GA Barzegkar‐Ntovom, ...
IET Renewable Power Generation 14 (7), 1174-1183, 2020
362020
Techno-economic analysis of a stand-alone hybrid system: Application in donoussa island, greece
M Katsivelakis, D Bargiotas, A Daskalopulu, IP Panapakidis, L Tsoukalas
Energies 14 (7), 1868, 2021
342021
Enhancing the clustering process in the category model load profiling
IP Panapakidis, MC Alexiadis, GK Papagiannis
IET Generation, Transmission & Distribution 9 (7), 655-665, 2015
302015
Evaluation of the performance of clustering algorithms for a high voltage industrial consumer
I Panapakidis, M Alexiadis, G Papagiannis
Engineering Applications of Artificial Intelligence 38, 1-13, 2015
272015
A prosumer model based on smart home energy management and forecasting techniques
N Koltsaklis, IP Panapakidis, D Pozo, GC Christoforidis
Energies 14 (6), 1724, 2021
262021
Forecasting the Fuel Consumption of Passenger Ships with a Combination of Shallow and Deep Learning
I Panapakidis, VM Sourtzi, A Dagoumas
Electronics 9 (776), 1-25, 2020
262020
Electricity customer characterization based on different representative load curves
IP Panapakidis, MC Alexiadis, GK Papagiannis
2012 9th International Conference on the European Energy Market, 1-8, 2012
262012
Implementation of modified versions of the K-means algorithm in power load curves profiling
IP Panapakidis, GC Christoforidis
Sustainable Cities and Society, 83-93, 2017
252017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20