Παρακολούθηση
Erkki Oja
Erkki Oja
Professor of Computer Science and Engineering, Aalto University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Independent Component Analysis
A Hyvärinen, J Karhunen, E Oja
John Wiley & Sons, inc., 2001
32810*2001
A fast fixed-point algorithm for independent component analysis
A Hyvärinen, E Oja
Neural computation 9 (7), 1483-1492, 1997
44991997
Simplified neuron model as a principal component analyzer
E Oja
Journal of mathematical biology 15 (3), 267-273, 1982
30921982
A new curve detection method: randomized Hough transform (RHT)
L Xu, E Oja, P Kultanen
Pattern recognition letters 11 (5), 331-338, 1990
15111990
Subspace methods of pattern recognition
E Oja
John Wiley & Sons, 1983
12071983
Neural networks, principal components, and subspaces
E Oja
International journal of neural systems 1 (01), 61-68, 1989
11661989
Engineering applications of the self-organizing map
T Kohonen, E Oja, O Simula, A Visa, J Kangas
Proceedings of the IEEE 84 (10), 1358-1384, 1996
11481996
Principal components, minor components, and linear neural networks
E Oja
Neural networks 5 (6), 927-935, 1992
11261992
Independent component approach to the analysis of EEG and MEG recordings
R Vigário, J Sarela, V Jousmiki, M Hamalainen, E Oja
IEEE transactions on biomedical engineering 47 (5), 589-593, 2000
9402000
Rival penalized competitive learning for clustering analysis, RBF net, and curve detection
L Xu, A Krzyzak, E Oja
IEEE Transactions on Neural networks 4 (4), 636-649, 1993
8521993
Randomized Hough transform (RHT): basic mechanisms, algorithms, and computational complexities
L Xu, E Oja
CVGIP: Image understanding 57 (2), 131-154, 1993
8451993
Topographic independent component analysis
A Hyvärinen, PO Hoyer, M Inki
Neural computation 13 (7), 1527-1558, 2001
757*2001
On stochastic approximation of the eigenvectors and eigenvalues of the expectation of a random matrix
E Oja, J Karhunen
Journal of mathematical analysis and applications 106 (1), 69-84, 1985
7011985
A class of neural networks for independent component analysis
J Karhunen, E Oja, L Wang, R Vigario, J Joutsensalo
IEEE Transactions on neural networks 8 (3), 486-504, 1997
6201997
Sparse code shrinkage: Denoising by nonlinear maximum likelihood estimation
A Hyvärinen, P Hoyer, E Oja
Advances in Neural Information Processing Systems 11, 1998
5911998
Independent component analysis: algorithms and applications
H Aapo, E Oja
Neural networks 13 (4-5), 411-430, 2000
4342000
Efficient variant of algorithm FastICA for independent component analysis attaining the Cramér-Rao lower bound
Z Koldovsky, P Tichavsky, E Oja
IEEE Transactions on neural networks 17 (5), 1265-1277, 2006
4232006
Texture discrimination with multidimensional distributions of signed gray-level differences
T Ojala, K Valkealahti, E Oja, M Pietikäinen
Pattern Recognition 34 (3), 727-739, 2001
3562001
Probabilistic and non-probabilistic Hough transforms: overview and comparisons
H Kälviäinen, P Hirvonen, L Xu, E Oja
Image and vision computing 13 (4), 239-252, 1995
3501995
Clustering properties of hierarchical self-organizing maps
J Lampinen, E Oja
Journal of Mathematical Imaging and vision 2 (2), 261-272, 1992
3401992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20