Παρακολούθηση
Athanasia Zlatintsi
Athanasia Zlatintsi
PostDoctoral Resercher, National Technical University of Athens; Athena Research and Innovation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodal saliency and fusion for movie summarization based on aural, visual, and textual attention
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, A Potamianos, P Maragos, K Rapantzikos, ...
IEEE Transactions on Multimedia 15 (7), 1553-1568, 2013
3082013
A supervised approach to movie emotion tracking
N Malandrakis, A Potamianos, G Evangelopoulos, A Zlatintsi
2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2011
1342011
Video event detection and summarization using audio, visual and text saliency
G Evangelopoulos, A Zlatintsi, G Skoumas, K Rapantzikos, A Potamianos, ...
2009 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2009
952009
Movie summarization based on audiovisual saliency detection
G Evangelopoulos, K Rapantzikos, A Potamianos, P Maragos, A Zlatintsi, ...
2008 15th IEEE International Conference on Image Processing, 2528-2531, 2008
772008
COGNIMUSE: A multimodal video database annotated with saliency, events, semantics and emotion with application to summarization
A Zlatintsi, P Koutras, G Evangelopoulos, N Malandrakis, N Efthymiou, ...
EURASIP Journal on Image and Video Processing 2017, 1-24, 2017
582017
I-Support: A robotic platform of an assistive bathing robot for the elderly population
A Zlatintsi, AC Dometios, N Kardaris, I Rodomagoulakis, P Koutras, ...
Robotics and Autonomous Systems 126, 103451, 2020
552020
Multiscale fractal analysis of musical instrument signals with application to recognition
A Zlatintsi, P Maragos
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 21 (4), 737-748, 2012
472012
A saliency-based approach to audio event detection and summarization
A Zlatintsi, P Maragos, A Potamianos, G Evangelopoulos
2012 proceedings of the 20th European signal processing conference (EUSIPCO …, 2012
342012
Predicting audio-visual salient events based on visual, audio and text modalities for movie summarization
P Koutras, A Zlatintsi, E Iosif, A Katsamanis, P Maragos, A Potamianos
2015 IEEE international conference on image processing (ICIP), 4361-4365, 2015
302015
Augmentation methods on monophonic audio for instrument classification in polyphonic music
A Kratimenos, K Avramidis, C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
2020 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 156-160, 2021
232021
Improving gesture-based interaction between an assistive bathing robot and older adults via user training on the gestural commands
C Werner, N Kardaris, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos, JM Bauer, ...
Archives of gerontology and geriatrics 87, 103996, 2020
232020
E-prevention: Advanced support system for monitoring and relapse prevention in patients with psychotic disorders analyzing long-term multimodal data from wearables and video …
A Zlatintsi, PP Filntisis, C Garoufis, N Efthymiou, P Maragos, A Menychtas, ...
Sensors 22 (19), 7544, 2022
202022
Deeply supervised multimodal attentional translation embeddings for visual relationship detection
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1840-1844, 2019
202019
Person identification using deep convolutional neural networks on short-term signals from wearable sensors
G Retsinas, PP Filntisis, N Efthymiou, E Theodosis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
192020
Multimodal signal processing and learning aspects of human-robot interaction for an assistive bathing robot
A Zlatintsi, I Rodomagoulakis, P Koutras, AC Dometios, V Pitsikalis, ...
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
192018
Audio salient event detection and summarization using audio and text modalities
A Zlatintsi, E Iosif, P Marago, A Potamianos
2015 23rd european signal processing conference (EUSIPCO), 2311-2315, 2015
182015
An intelligent cloud-based platform for effective monitoring of patients with psychotic disorders
I Maglogiannis, A Zlatintsi, A Menychtas, D Papadimatos, PP Filntisis, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 …, 2020
142020
AM-FM modulation features for music instrument signal analysis and recognition
A Zlatintsi, P Maragos
2012 Proceedings of the 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO …, 2012
142012
An LSTM-based dynamic chord progression generation system for interactive music performance
C Garoufis, A Zlatintsi, P Maragos
ICASSP 2020-2020 IEEE international conference on acoustics, speech and …, 2020
132020
A comparative study of autoencoder architectures for mental health analysis using wearable sensors data
M Panagiotou, A Zlatintsi, PP Filntisis, AJ Roumeliotis, N Efthymiou, ...
2022 30th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1258-1262, 2022
122022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20