Παρακολούθηση
Ashish Singh
Ashish Singh
PhD Student, Computer Science, University of Massachusetts, Amherst
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic adaptation of object detectors to new domains using self-training
A RoyChowdhury, P Chakrabarty, A Singh, SY Jin, H Jiang, L Cao, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
1162019
Unsupervised hard example mining from videos for improved object detection
SY Jin, A RoyChowdhury, H Jiang, A Singh, A Prasad, D Chakraborty, ...
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 307-324, 2018
612018
Moving object detection using modified temporal differencing and local fuzzy thresholding
N Paul, A Singh, A Midya, PP Roy, DP Dogra
The Journal of Supercomputing 73, 1120-1139, 2017
212017
Half&Half: New Tasks and Benchmarks for Studying Visual Common Sense
A Singh, H Su, SY Jin, H Jiang, C Manjesh, G Luo, Z He, L Hong, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
22019
Action description for on-demand accessibility
J Adams, A Jati, S Krishnamurthy, M Omote, J Zheng, N Kumar, MH Chen, ...
US Patent App. 16/177,197, 2020
12020
EVAL: Explainable Video Anomaly Localization
A Singh, MJ Jones, E Learned-Miller
arXiv preprint arXiv:2212.07900, 2022
2022
Inv-SENnet: Invariant Self Expression Network for clustering under biased data
A Singh, A Singh, A Masoomi, T Imbiriba, E Learned-Miller, D Erdogmus
arXiv preprint arXiv:2211.06780, 2022
2022
Graphical style modification for video games using machine learning
S Krishnamurthy, A Singh, N Kumar, J Adams, A Jati, M Omote
US Patent App. 17/227,747, 2021
2021
Graphical style modification for video games using machine learning
S Krishnamurthy, A Singh, N Kumar, J Adams, A Jati, M Omote
US Patent 10,977,872, 2021
2021
Color accommodation for on-demand accessibility
A Singh, J Adams, A Jati, M Omote
US Patent 10,854,109, 2020
2020
Supplementary Material: Automatic adaptation of object detectors to new domains using self-training
A RoyChowdhury, P Chakrabarty, A Singh, SY Jin, H Jiang, L Cao, ...
Weather 10000, 12000, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11