Παρακολούθηση
João P. Leitão
João P. Leitão
Prof. (ETH Zurich). Senior researcher/ Group leader (Eawag)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eawag.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overland flow and pathway analysis for modelling of urban pluvial flooding
Č Maksimović, D Prodanović, S Boonya-Aroonnet, JP Leitao, S Djordjević, ...
Journal of Hydraulic Research 47 (4), 512-523, 2009
2222009
Statistical failure models for water distribution pipes – A review from a unified perspective
A Scheidegger, JP Leitão, L Scholten
Water Research 83, 237-247, 2015
1342015
Assessing the quality of digital elevation models obtained from mini unmanned aerial vehicles for overland flow modelling in urban areas
JP Leitão, M Moy de Vitry, A Scheidegger, J Rieckermann
Hydrology and Earth System Sciences 20 (4), 1637, 2016
1162016
Sewer asset management–state of the art and research needs
F Tscheikner-Gratl, N Caradot, F Cherqui, JP Leitão, M Ahmadi, ...
Urban Water Journal 16 (9), 662-675, 2019
1092019
Data‐driven flood emulation: Speeding up urban flood predictions by deep convolutional neural networks
Z Guo, JP Leitao, NE Simões, V Moosavi
Journal of Flood Risk Management 14 (1), e12684, 2021
972021
Scalable flood level trend monitoring with surveillance cameras using a deep convolutional neural network
M Moy de Vitry, S Kramer, JD Wegner, JP Leitão
Hydrology and Earth System Sciences 23 (11), 4621-4634, 2019
832019
Not all SuDS are created equal: Impact of different approaches on combined sewer overflows
P Joshi, JP Leitão, M Maurer, PM Bach
Water Research 191, 116780, 2021
822021
Flood-water level estimation from social media images
P Chaudhary, S D'Aronco, M Moy de Vitry, JP Leitão, JD Wegner
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2019
792019
Urban overland runoff velocity measurement with consumer-grade surveillance cameras and surface structure image velocimetry
JP Leitão, S Peña-Haro, B Lüthi, A Scheidegger, MM de Vitry
Journal of Hydrology 565, 791-804, 2018
782018
How urban storm-and wastewater management prepares for emerging opportunities and threats: digital transformation, ubiquitous sensing, new data sources, and beyond-a horizon scan
F Blumensaat, JP Leitão, C Ort, J Rieckermann, A Scheidegger, ...
Environmental science & technology 53 (15), 8488-8498, 2019
742019
High-quality observation of surface imperviousness for urban runoff modelling using UAV imagery
P Tokarczyk, JP Leitão, J Rieckermann, K Schindler, F Blumensaat
Hydrology and Earth System Sciences 19 (10), 4215-4228, 2015
602015
Prioritization of rehabilitation interventions for urban water assets using multiple criteria decision-aid methods
N Carriço, DIC Covas, MC Almeida, JP Leitão, H Alegre
Water Science and Technology 66 (5), 1007-1014, 2012
552012
Towards the optimal fusion of high-resolution Digital Elevation Models for detailed urban flood assessment
JP Leitão, LM De Sousa
Journal of hydrology 561, 651-661, 2018
522018
Smart urban water systems: what could possibly go wrong?
M Moy de Vitry, MY Schneider, OF Wani, L Manny, JP Leitão, S Eggimann
Environmental Research Letters 14 (8), 081001, 2019
502019
Real-time forecasting urban drainage models: full or simplified networks?
J Leitao, N Simoes, C Maksimovic, F Ferreira, D Prodanovic, J Matos, ...
Water Science & Technology 62 (9), 2106–2114, 2010
502010
The influence of digital elevation model resolution on overland flow networks for modelling urban pluvial flooding
J Leitão, S Boonya-Aroonnet, D Prodanovic, C Maksimovic
Water Science & Technology 60 (12), 3137–3149, 2009
452009
Appraisal of data-driven and mechanistic emulators of nonlinear simulators: The case of hydrodynamic urban drainage models
JP Carbajal, JP Leitão, C Albert, J Rieckermann
Environmental modelling & software 92, 17-27, 2017
442017
Stochastic evaluation of the impact of sewer inlets’ hydraulic capacity on urban pluvial flooding
JP Leitão, NE Simões, RD Pina, S Ochoa-Rodriguez, C Onof, ...
Stochastic environmental research and risk assessment 31, 1907-1922, 2017
422017
Water level prediction from social media images with a multi-task ranking approach
P Chaudhary, S D’Aronco, JP Leitão, K Schindler, JD Wegner
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 167, 252-262, 2020
402020
Stochastic urban pluvial flood hazard maps based upon a spatial-temporal rainfall generator
NE Simões, S Ochoa-Rodríguez, LP Wang, RD Pina, A Sá Marques, ...
Water 7 (7), 3396-3406, 2015
382015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20