Παρακολούθηση
Manish Kumar
Manish Kumar
Professor, Sustainability Cluster, School of Engineering, University of Petroleum and Energy Studies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ddn.upes.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Occurrence and fate of emerging contaminants in water environment: a review.
A Gogoi, P Mazumder, VK Tyagi, GGT Chaminda, AK An, M Kumar
Groundw Sustain Dev 6: 169–180, 2018
6412018
Identification and evaluation of hydrogeochemical processes in the groundwater environment of Delhi, India
M Kumar, AL Ramanathan, MS Rao, B Kumar
Environmental geology 50 (7), 1025-1039, 2006
5442006
First proof of the capability of wastewater surveillance for COVID-19 in India through detection of genetic material of SARS-CoV-2
M Kumar, A Patel, A. K., Shah, J Raval, N Rajpara, C Joshi, Madhvi: Joshi
Science of The Total Environment 746, 2020
4442020
A comparative evaluation of groundwater suitability for irrigation and drinking purposes in two intensively cultivated districts of Punjab, India
M Kumar, K Kumari, AL Ramanathan, R Saxena
Environmental Geology 53 (3), 553-574, 2007
4042007
Wastewater-based epidemiology: global collaborative to maximize contributions in the fight against COVID-19
A Bivins, D North, A Ahmad, W Ahmed, E Alm, F Been, P Bhattacharya, ...
Environmental Science & Technology 54 (13), 7754-7757, 2020
3332020
Tricks and Tracks in Removal of Emerging Contaminants from the Wastewater through Hybrid Treatment Systems: A review
K Dhangar, M Kumar
Science of The Total Environment, 2020
1922020
Hydrogeochemical processes in the groundwater environment of Muktsar, Punjab: conventional graphical and multivariate statistical approach
M Kumar, K Kumari, UK Singh, AL Ramanathan
Environmental Geology 57, 873-884, 2009
1922009
Assessment of the impact of landfill on groundwater quality: A case study of the Pirana site in western India
UK Singh, M Kumar, R Chauhan, PK Jha, AL Ramanathan, ...
Environmental monitoring and assessment 141 (1), 309-321, 2008
1852008
Arsenic contamination of groundwater in Nepal—an overview
JK Thakur, RK Thakur, AL Ramanathan, M Kumar, SK Singh
Water 3 (1), 1-20, 2010
1842010
Tracing the factors responsible for arsenic enrichment in groundwater of the middle Gangetic Plain, India: a source identification perspective
P Kumar, M Kumar, AL Ramanathan, M Tsujimura
Environmental geochemistry and health 32, 129-146, 2010
1422010
Characterization of cadmium removal from aqueous solution by biochar produced from Ipomoea fistulosa at different pyrolytic temperatures
R Goswami, J Shim, S Deka, D Kumari, R Kataki, M Kumar
Ecological Engineering 97, 444-451, 2016
1362016
Understanding the extent of interactions between groundwater and surface water through major ion chemistry and multivariate statistical techniques
M Kumar, AL Ramanathan, AK Keshari
Hydrological Processes: An International Journal 23 (2), 297-310, 2009
1342009
Biosorption of Co (II) from aqueous solution using algal biochar: Kinetics and isotherm studies
KR Bordoloi N, Goswami R, Kumar M
Bioresource Technology, 2017
1332017
A chronicle of SARS-CoV-2: Part-I - Epidemiology, diagnosis, prognosis, transmission and treatment
M Kumar, K Taki, R Gahlot, A Sharma, K Dhangar
Science of The Total Environment, 2020
1322020
Concurrence of antibiotic resistant bacteria (ARB), viruses, pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in ambient waters of Guwahati, India: Urban vulnerability and …
M Kumar, B Ram, R Honda, C Poopipattana, T Duc Canh, Vu: Chaminda, ...
Science of The Total Environment, 2019
1282019
Scenario, perspectives and mechanism of arsenic and fluoride co-occurrence in the groundwater: a review
M Kumar, R Goswami, AK Patel, M Srivastava, N Das
Chemosphere 249, 126126, 2020
1272020
Tracing source and distribution of heavy metals in road dust, soil and soakaway sediment through speciation and isotopic fingerprinting
M Kumar, H Furumai, F Kurisu, I Kasuga
Geoderma 211, 8-17, 2013
1142013
Arsenic enrichment in groundwater in the middle Gangetic Plain of Ghazipur District in Uttar Pradesh, India
M Kumar, P Kumar, AL Ramanathan, P Bhattacharya, R Thunvik, ...
Journal of Geochemical Exploration 105 (3), 83-94, 2010
1052010
Predicted occurrence, ecotoxicological risk and environmentally acquired resistance of antiviral drugs associated with COVID-19 in environmental waters
K Kuroda, C Li, K Dhangar, M Kumar
Science of the Total Environment 776, 145740, 2021
1032021
Imprints of pandemic lockdown on subsurface water quality in the coastal industrial city of Tuticorin, south India: A revival perspective
S Selvam, K Jesuraja, S Venkatramanan, SY Chung, PD Roy, ...
Science of The Total Environment, 139848, 2020
1032020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20