Παρακολούθηση
Balázs Tarján
Balázs Tarján
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved Recognition of Spontaneous Hungarian Speech—Morphological and Acoustic Modeling Techniques for a Less Resourced Task
P Mihajlik, Z Tüske, B Tarján, B Németh, T Fegyó
Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on 18 (6), 1588-1600, 2010
622010
On morph-based LVCSR improvements
B Tarján, P Mihajlik
Proc. of the 2nd Int. Workshop on Spoken Language Technologies for Under …, 2010
242010
Automatic close captioning for live hungarian television broadcast speech: A fast and resource-efficient approach
Á Varga, B Tarján, Z Tobler, G Szaszák, T Fegyó, C Bordás, P Mihajlik
International Conference on Speech and Computer, 105-112, 2015
232015
Evaluation of lexical models for Hungarian Broadcast speech transcription and spoken term detection
B Tarján, P Mihajlik, A Balog, T Fegyó
2nd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2011
202011
Speech recognition experiments with audiobooks
L Tóth, B Tarján, G Sárosi, P Mihajlik
Acta Cybernetica 19 (4), 695-713, 2010
142010
Broadcast news transcription in Central-East European languages
B Tarján, T Mozsolics, A Balog, D Halmos, T Fegyó, P Mihajlik
3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 59-64, 2012
122012
A Bilingual Study on the Prediction of Morph-Based Improvement
B Tarján, T Fegyό, P Mihajlik
Spoken Language Technologies for Under-Resourced Languages, 131-138, 2014
112014
Improved recognition of Hungarian call center conversations
B Tarján, G Sárosi, T Fegyó, P Mihajlik
Speech Technology and Human-Computer Dialogue (SpeD), 2013 7th Conference on …, 2013
112013
On modeling non-word events in Large Vocabulary Continuous Speech Recognition
G Sárosi, B Tarján, A Balog, T Mozsolics, P Mihajlik, T Fegyó
3rd IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2012
92012
A Bilingual Comparison of MaxEnt-and RNN-based Punctuation Restoration in Speech Transcripts
MÁ Tündik, B Tarján, G Szaszák
8th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2017
72017
Low Latency MaxEnt-and RNN-Based Word Sequence Models for Punctuation Restoration of Closed Caption Data
MÁ Tündik, B Tarján, G Szaszák
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 155-166, 2017
62017
Magyar nyelvű, élő közéleti- és hírműsorok gépi feliratozása
B Tarján, Á Varga, Z Tobler, G Szaszák, T Fegyó, C Bordás, P Mihajlik
XII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 89-99, 2016
62016
Investigation of Morph-based Speech Recognition Improvements across Speech Genres
P Mihajlik, B Tarján, Z Tüske, T Fegyó
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
62009
A Low Latency Sequential Model and its User-Focused Evaluation for Automatic Punctuation of ASR Closed Captions
MÁ Tündik, B Tarján, G Szaszák
Computer Speech & Language 63, 101076, 2020
42020
Investigating sub-word embedding strategies for the morphologically rich and free phrase-order Hungarian
B Döbrössy, M Makrai, B Tarján, G Szaszák
4th Workshop on Representation Learning for NLP, 187-193, 2019
42019
Writing with Speech: A Qualitative User Evaluation Study
L Szabó, B Tarján, P Mihajlik
5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 355 - 360, 2014
42014
Automated transcription of conversational Call Center speech–with respect to non-verbal acoustic events
G Sárosi, B Tarján, T Fegyó, P Mihajlik
Intelligent Decision Technologies 8 (4), 265-275, 2014
42014
Investigation on N-gram approximated RNNLMs for recognition of morphologically rich speech
B Tarján, G Szaszák, T Fegyó, P Mihajlik
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 223-234, 2019
22019
N-gram Approximation of LSTM Recurrent Language Models for Single-pass Recognition of Hungarian Call Center Conversations
B Tarján, G Szaszák, T Fegyó, P Mihajlik
10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2019
22019
LVCSR-based Speech Analytics of a Hungarian Language Call-Center
G Sárosi, T Fegyó, P Mihajlik, B Tarján, J Pancza, Z Hans
IAST 2012: Workshop on Innovation and Applications in Speech Technology, 2012
22012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20