Παρακολούθηση
George Tsatsanifos
George Tsatsanifos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dblab.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On Processing Top-k Spatio-Textual Preference Queries.
G Tsatsanifos, A Vlachou
EDBT, 433-444, 2015
312015
On enhancing scalability for distributed RDF/S stores
G Tsatsanifos, D Sacharidis, T Sellis
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
292011
Index-based query processing on distributed multidimensional data
G Tsatsanifos, D Sacharidis, T Sellis
GeoInformatica 17, 489-519, 2013
122013
Midas: multi-attribute indexing for distributed architecture systems
G Tsatsanifos, D Sacharidis, T Sellis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 12th International Symposium …, 2011
122011
RIPPLE: A Scalable Framework for Distributed Processing of Rank Queries.
G Tsatsanifos, D Sacharidis, TK Sellis
EDBT, 259-270, 2014
62014
Meet-and-go: finding optimal single connecting points considering companionship preferences
G Tsatsanifos, A Petcovici, MA Nascimento
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
42015
The tantalizing new prospect of index-based diversified retrieval
G Tsatsanifos
Proceedings of the 2013 SIGMOD/PODS Ph. D. symposium, 49-54, 2013
12013
Parallelized Proximity-Based Query Processing Methods for Road Networks
G Tsatsanifos
arXiv preprint arXiv:1607.07696, 2016
2016
Verso folio: Diversified Ranking for Large Graphs with Context-Aware Considerations
G Tsatsanifos
arXiv preprint arXiv:1607.07504, 2016
2016
Report on requirement analysis and design of PAUSANIAS
A Vlachou, G Tsatsanifos
2016
On the Computation of the Optimal Connecting Points in Road Networks
G Tsatsanifos
arXiv preprint arXiv:1601.01396, 2016
2016
PRESEMT Disambiguation Report
G Tsatsanifos
2013
A novel robust on-line protocol for load-balancing in structured peer-to-peer systems
G Tsatsanifos, V Samoladas
Computing 94, 731-762, 2012
2012
Towards balanced allocations for DHTs
G Tsatsanifos, V Samoladas
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 485-492, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14