Παρακολούθηση
Nancy A. Day
Nancy A. Day
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Template semantics for model-based notations
J Niu, JM Atlee, NA Day
IEEE Transactions on Software Engineering 29 (10), 866-882, 2003
692003
A framework for superscalar microprocessor correctness statements
MD Aagaard, B Cook, NA Day, RB Jones
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 4, 298-312, 2003
502003
A framework for microprocessor correctness statements
MD Aagaard, B Cook, NA Day, RB Jones
Advanced Research Working Conference on Correct Hardware Design and …, 2001
502001
Deconstructing the semantics of big-step modelling languages
S Esmaeilsabzali, NA Day, JM Atlee, J Niu
Requirements Engineering 15, 235-265, 2010
452010
Modelling feature interactions in the automotive domain
AL Juarez-Dominguez, NA Day, JJ Joyce
Proceedings of the 2008 international workshop on Models in software …, 2008
392008
A model checker for statecharts
N Day
University of British Columbia, 1993
391993
Temporal logic model checking in Alloy
A Vakili, NA Day
International Conference on Abstract State Machines, Alloy, B, VDM, and Z …, 2012
382012
A model checker for statecharts (linking case tools with formal methods)
NA Day
University of British Columbia, 1993
371993
Relating multi-step and single-step microprocessor correctness statements
MD Aagaard, NA Day, M Lou
International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design, 123-141, 2002
312002
Logical abstractions in Haskell
NA Day, J Launchbury, J Lewis
Proceedings of the 1999 Haskell Workshop, 1999
271999
Semantically configurable code generation
A Prout, JM Atlee, NA Day, P Shaker
Model Driven Engineering Languages and Systems: 11th International …, 2008
232008
Mapping template semantics to SMV
Y Lu, JM Atlee, NA Day, J Niu
Proceedings. 19th International Conference on Automated Software Engineering …, 2004
232004
Symbolic functional evaluation
NA Day, JJ Joyce
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 341-358, 1999
231999
S: A machine readable specification notation based on higher order logic
J Joyce, N Day, M Donat
Higher Order Logic Theorem Proving and Its Applications: 7th International …, 1994
221994
Prescriptive semantics for big-step modelling languages
S Esmaeilsabzali, NA Day
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering …, 2010
212010
Unified use case statecharts: case studies
D Svetinovic, DM Berry, NA Day, MW Godfrey
Requirements Engineering 12, 245-264, 2007
212007
A framework for multi-notation, model-oriented requirements analysis
NA Day
University of British Columbia, 1998
181998
Recommendations for improving the usability of formal methods for product lines
JM Atlee, S Beidu, NA Day, F Faghih, P Shaker
2013 1st FME Workshop on Formal Methods in Software Engineering (FormaliSE …, 2013
172013
Code generation for a family of executable modelling notations
A Prout, JM Atlee, NA Day, P Shaker
Software & Systems Modeling 11, 251-272, 2012
152012
Understanding and comparing model-based specification notations
J Niu, JM Atlee, NA Day
Proceedings. 11th IEEE International Requirements Engineering Conference …, 2003
152003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20