Παρακολούθηση
Yu-Feng Li
Yu-Feng Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lamda.nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-instance multi-label learning
ZH Zhou, ML Zhang, SJ Huang, YF Li
Artificial Intelligence, 2012
919*2012
Multi-instance learning by treating instances as non-iid samples
ZH Zhou, YY Sun, YF Li
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
5162009
Towards making unlabeled data never hurt
YF Li, ZH Zhou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (1), 175-188, 2014
3682014
Towards making unlabeled data never hurt
YF Li, ZH Zhou
Proceedings of the twenty eighth international conference on machine …, 2011
3682011
Nyström method vs random fourier features: A theoretical and empirical comparison
T Yang, YF Li, M Mahdavi, R Jin, ZH Zhou
Advances in neural information processing systems 25, 2012
3542012
Taking human out of learning applications: A survey on automated machine learning
Q Yao, M Wang, Y Chen, W Dai, YF Li, WW Tu, Q Yang, Y Yu
arXiv preprint arXiv:1810.13306, 2018
2732018
Tighter and convex maximum margin clustering
YF Li, IW Tsang, J Kwok, ZH Zhou
Artificial Intelligence and Statistics, 344-351, 2009
1502009
Semi-supervised learning using label mean
YF Li, JT Kwok, ZH Zhou
Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning …, 2009
1272009
Convex and scalable weakly labeled SVMs.
YF Li, IW Tsang, JT Kwok, ZH Zhou
Journal of Machine Learning Research 14 (7), 2013
1082013
A convex method for locating regions of interest with multi-instance learning
YF Li, JT Kwok, IW Tsang, ZH Zhou
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2009
1082009
Cost-sensitive semi-supervised support vector machine
YF Li, JTY Kwok, ZH Zhou
Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence 1, 500, 2010
1072010
Safe deep semi-supervised learning for unseen-class unlabeled data
LZ Guo, ZY Zhang, Y Jiang, YF Li, ZH Zhou
International Conference on Machine Learning, 3897-3906, 2020
952020
Towards safe weakly supervised learning
YF Li, LZ Guo, ZH Zhou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (1), 334-346, 2021
802021
Improving Semi-Supervised Support Vector Machines Through Unlabeled Instances Selection
YF Li, ZH Zhou
Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2011
762011
Safe semi-supervised learning: a brief introduction
YF Li, DM Liang
Frontiers of Computer Science 13 (4), 669-676, 2019
722019
Diversity regularized machine
Y Yu, YF Li, ZH Zhou
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
722011
Learning safe prediction for semi-supervised regression
YF Li, HW Zha, ZH Zhou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1), 2017
622017
Learning instance specific distances using metric propagation
DC Zhan, M Li, YF Li, ZH Zhou
Proceedings of the 26th annual international conference on machine learning …, 2009
612009
Kernelized matrix factorization for collaborative filtering
X Liu, C Aggarwal, YF Li, X Kong, X Sun, S Sathe
Proceedings of the 2016 SIAM International Conference on Data Mining, 378-386, 2016
582016
Improved bounds for the Nyström method with application to kernel classification
R Jin, T Yang, M Mahdavi, YF Li, ZH Zhou
IEEE Transactions on Information Theory 59 (10), 6939-6949, 2013
522013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20